Hur kan jag hjälpa dig?

Produkt­utveckling

Resan mot en färdig produkt är fylld av utmaningar och krav att ta hänsyn till. Varje dag hjälper vi på Semcon våra kunder att omvandla sina idéer till verklighet. Vi skapar innovativa, hållbara produkter och lösningar med hjälp av ny teknik. Vår erfarenhet från alla delar av processen, omfattande expertis och fokus på forskning gör Semcon till en långsiktig utvecklingspartner till våra kunder.

Johanna Stenfeldt

Country Manager Sweden

West

Detta kan vi hjälpa dig med inom Produkt­utveckling

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

På Semcon skapar vi fysiska produkter och digitala lösningar för den bästa slutanvändarupplevelsen. I detta ingår all ny produktutveckling, som exempelvisförbättring av befintliga produkter, utvidgning av produktlinjer eller produkter som är nya på företaget eller nya på marknaden.

Globala trender

Idag påverkas produktutveckling av ett antal stora globala trender; hållbarhet, digitalisering, elektrifiering och urbanisering för att nämna några, parallellt med en extremt snabb framväxt av ny teknik. Dessutom är marknaden konkurrenskraftig med en ny generation av slutanvändare som vill ha den bästa produktupplevelsen och som vill göra en skillnad genom sina produktval.

40 års erfarenhet

Den snabba utvecklingen i alla dessa områden kräver expertis inom varje område såväl som bred förståelse för olika branscher. Semcon har i mer än 40 år utvecklat fysiska produkter, digitala tjänster och produktionsmiljöer. Idag är vi mer än 1 400 experter med djup kunskap och erfarenhet inom branscherna life science, mobility, energi, industri och offentlig sektor.

Från vår Semcon Studio erbjuder vi produktutvecklingstjänster från första idé till färdig lösning – och vidare. För en cirkulär affärsmodell kräver att vi tänker hela vägen och ser till alla steg i livscykeln. Vi kan sätta ihop ett team med mixade kompetenser som passar just ditt företag eller erbjuda enskilda experter.

Vår process

Vi guidar våra kunder genom hela processen av analys, konceptutveckling, design, iterativ prototypframställning och testning - och slutligen design för tillverkning. För att möta krav och optimera kvaliteten genom hela processen använder vi vår projektmetodik, XLMP, med definierade gates och tuning points, integrerat med våra kunders processer för en smidig designöverföring och nära samarbete. Vi säkerställer rätt expertis vid rätt tidpunkt för en komplett produktutveckling.