Hur kan jag hjälpa dig?

Testning & Verifiering

Idag ser vi en ökad produktkomplexitet och behovet för noggrann testning och verifiering för att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och efterlevnad har aldrig varit större. Semcons test- och verifieringserbjudande adresserar flera viktiga utmaningar och tillhandahåller värdefulla lösningar för kunder inom olika branscher.

Johan Lundström, Semcon

Johan Lundström

Area Manager

Life Science / Energy

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Semcon’s expertis

Semcons kompetens omfattar kravutveckling, teststrategiutveckling, testfallsdesign, buggspårning, kvalitetssäkring, projektledning och domänspecifik kunskap.

Några av de problem/utmaningar som Semcon hjälper sina kunder att lösa är:

Kvalitetssäkring och verifiering: Semcon säkerställer att nya produkter uppfyller kvalitetsstandarder och möter relevanta krav.

Effektiv testhantering: Vi hjälper våra kunder att hantera testprocessen och ser till att testaktiviteterna är väl samordnade, spårbara och rapporterade. Detta effektiviserar testprocessen och minskar projektförseningar.

Optimerade verifieringsplaner: Vi utformar verifieringsplaner som definierar omfattningen av testning, strategier och rapporteringsmekanismer. Detta säkerställer att testinsatserna är i linje med projektets mål och krav.

Testfallsdesign och utförande: Vi skapar välstrukturerade testfall för att verifiera funktionalitet mot krav.

Kravhantering: Semcon hjälper till med att hantera produktkrav och se till att de är väldefinierade, kompletta och testbara. Detta leder till mer exakta tester och bättre produktresultat.

Värdeskapande: Vår leverans hjälper kunderna genom att minska sannolikheten för dyra problem efter lanseringen, förbättra produktkvaliteten och påskynda tiden till marknaden. Detta leder till bättre affärsresultat och kundnöjdhet.

Unikt erbjudande: Semcons fördel ligger i dess djupa kompetens, innovativa metoder och förmåga att anpassa lösningar till varje kunds unika krav.

Branschövergripande tillvägagångssätt: Semcon arbetar inom olika branscher såsom fordon, flyg, life science, energisektorn med flera, vilket ger ett brett perspektiv och möjlighet att överföra bästa praxis mellan sektorer.