Hur kan jag hjälpa dig?

Medicinteknik

Vi utvecklar medicintekniska produkter som gör det lättare att må bättre. Och att leva livet som man vill. Teknik som är lätt att använda, säker och uppkopplad för bästa möjliga upplevelse.

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Medicintekniska produkter är produkter som kommer nära. Nära användaren, patienten, sjukvårdspersonalen. De kan vara skillnaden mellan liv och död. Eller skillnaden som gör att du kan leva det liv du alltid velat. Vare sig det handlar om produkter som används i vården eller i hemmet så handlar det om medicinteknik som gör verklig skillnad i människors liv. För vi är övertygade om att användarupplevelsen är det sanna måttet på kvalitet.

Medicinteknik med innovativ design för enkelt och effektivt användande

Dagens snabba medicintekniska utveckling gör att användarna ställer allt högre krav på design och användarvänlighet. Med nya lösningar inom medicinteknik kan gränserna tänjas för användandet av knäproteser, hörapparater och rullstolar. Medicintekniska produkter ska hjälpa och underlätta för människor att leva ett fullt och aktivt liv. Här har Semcon en unik position i branschen, bland annat tack vare Semcon Studios – vår inhouse utvecklingsavdelning där vi kombinerar design, medicinteknik och digitalisering med fokus på användaren.

I Semcon Studios jobbar vi i tvärfunktionella projekt och kan i ett nära partnerskap med kunden erbjuda vår gemensamma kompetens.

Johanna Stenfeldt, Division Manager på Semcon

Medicinteknik med kvalitetssäkring och patientsäkerhet i fokus

I och med att life science styrs av strikta regelverk och specifika standarder för att öka säkerheten kan utveckling och produktion av nya produkter bli en lång och komplicerad process. Semcon har en gedigen erfarenhet av validering och kvalitetssäkring inom medicinteknik baserat på främst ISO 13485 och MDR. Det innebär bland annat att vi hjälper våra kunder att säkerställa kvalité och effektiviserar processen att få ut deras medicintekniska produkter på marknaden. Så att slutanvändarna kan få nytta av nya, smartare produkter så fort som möjligt.

"Med hårda krav och regelverk som hela tiden ändras är det viktigt att ha fungerande processer på plats. På Semcon hjälper vi våra kunder att förhålla sig till exempelvis regelverket ISO 13485 som gäller för medicintekniska produkter."

Sara Sjögren, Division Manager på Semcon

Smart digital medicinteknik

Uppkopplade medicintekniska produkter öppnar upp för nya möjligheter. För användare i hemmiljö såväl som inom hälso- och sjukvården. Men hur kopplar man upp en produkt på bästa sätt? Fördelarna som digitala lösningar kan leda till är bland annat effektivare uppföljning, både för patienter och sjukvårdspersonal, som kan följa resultaten på distans. Det innebär också en trygghet för användarna med produkter som till exempel indexerar sig själva och förvarnar när reservdelar eller batterier behöver bytas ut.

I dagens individanpassade samhälle ligger alltmer fokus på skräddarsydda lösningar. När det kommer till medicintekniska produkter kan digitala lösningar vara skillnaden som gör att du kan leva det liv du önskar.

Johan Kristensson, Team Manager Software & Architecture på Semcon

Urval av kompetenser:

  • QA, QM, QC, QMS (MDR, ISO 13485 & ISO 62304)
  • Användarstudier och konceptutveckling
  • Verifiering och validering
  • Mjukvaruutveckling (Embedded, Cloud, Applikationsutveckling)
  • Mekanisk konstruktion
  • Design och UX/UI
  • Cyber security
  • Elektronikkonstruktion

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg