Hur kan jag hjälpa dig?

Elektrifiering

När fossila bränslen ersätts med elkraft är det bra både för miljö, kostnadseffektivitet och prestanda. Utnyttja vårt erbjudande i tre steg för att införa eldrift i dina maskiner.

Magnus Svensson, Semcon

Magnus Svensson

E-mobility specialist

Casestudier

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Vid en analys av egenskaperna hos framtidens produkter framträder tre tydliga trender:

  • Kunderna efterfrågar lägre driftkostnader och mindre underhåll.
  • Produktägarna vill kunna erbjuda mervärde med sina produkter.
  • Miljömedvetandet har ökat i hela världen.

En möjlighet att möta dessa trender är via elektrifiering och elektro–mobilitet. Genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet kan miljö-, kostnads- och effektivitetsmål uppnås. Detta möjliggör också mer användarvänliga produkter, utvecklade för morgondagens teknik.

Elektrifiering och elektromobilitet har hittills varit inriktad på bilar, lastbilar och andra vägfordon liksom mindre elverktyg. Men avancerade elektriska system är överlägsna de konventionella också i andra maskiner. Eldrivna icke-vägbundna fordon av typen gruvbilar och gaffeltruckar samt elektriska pump- och styrsystem finns redan på marknaden från välkända leverantörer med bevisade fördelar.

Semcon kan hjälpa till under hela utvecklingsprocessen – från tidiga strategibedömningar till slutverifiering:

  • Ta fram en strategi för att hitta nya affärsmöjligheter
  • Förbättra produkten med elektrifierade delsystem.
  • Integrera elektrisk drivlina för bästa produktivitets- och miljöfördelar.

Ett kraftfullt erbjudande i tre steg

Vid elektrifiering av fordon och bearbetningsmaskiner behövs helhetssyn och bred sakkunskap, till exempel när det gäller ellära och elektronik, mekanik, mjukvara, hårdvara och elektronik, simulering och HMI. Semcon har den nödvändiga bredden och kompetenserna för att kunna hjälpa våra kunder med strategiplanering liksom med utveckling av produkten från konventionellt driven till elektrifierad. Vi använder oss härtill av en beprövad iterativ process för stegvis produktförbättring.

Vårt erbjudande för elektrifiering är baserat på en stegvis och interaktiv process som består av tre paket:

  • Elektrifieringsstrategi
  • Energisätt dina delsystem
  • Kör helelektriskt

Utgångspunkten för elektrifieringsstrategin är ditt företags vision samt marknadens och kundernas behov. En färdplan tas fram för hur dessa mål ska nås. Om det enligt färdplanen behövs elektrifiering av delsystem, till exempel för verktyg och tillbehör, analyseras detta vidare och realiseras i det andra paketet. Om elektrisk framdrivning med hybriddrivlina alternativt ren eldrift visar sig fördelaktig hanteras utvecklingen och integrationen av denna i det tredje paketet.


Varför elektrifiering? Sammanfattning.

Det finns många goda skäl till att elektrifiera sina produkter:

Miljöhänsyn: Det allmänna miljömedvetandet ökar och nya lagar införs för att minska vår påverkan på miljön. Elektrifiering ger tillgång till nya och växande marknader som kräver ”rena” produkter. I vissa fall erbjuds skattelättnader för att eldrivna produkter ska bli ännu attraktivare.

Större flexibilitet: Minskade utsläpp och mindre buller skapar nya användningsområden för produkterna, vilket är avgörande för vissa miljöer, såsom gruvor eller hangarer. Tystare produkter kan också tillåtas i känsliga miljöer såsom städer nattetid utan att utmana social-ekonomiska begränsningar.

Högre produktivitet: Några av huvudfördelarna med elektrifieringens är det direkt ökade värdet av en förbättrad produkt: mindre underhåll, lägre driftskostnader och större användarvänlighet samt bättre och snabbare utfört arbete.