Hur kan jag hjälpa dig?

TEKNIK SOM GÖR SKILLNAD.

Semcon är en internationell teknikpartner för företag och organisationer i förändring. Genom att kombinera ingenjörskonst, digitala tjänster och hållbarhetskompetens till ett unikt erbjudande inom produkt-, produktions- och tjänsteutveckling utvecklar vi teknik som gör skillnad – för människor och för planeten.

Omställningen till ett hållbart samhälle behöver gå snabbt. Varje dag stöttar våra 1 400 experter stora och små kunder med utvecklingen av deras verksamhet. Semcon har fler än 20 kontor i Sverige, Norge och Brasilien och med vårt unika erbjudande stöttar vi kunder världen över.

Nya perspektiv på teknik

Vi sätter människan först. För oss har tekniken inget syfte i sig, det som är viktigt är värdet den skapar för människor och för planeten. Därför utgår vi alltid från mänskliga behov och beteenden när vi utvecklar lösningar.

Men att utveckla teknik som förbättrar människors liv samtidigt som vi respekterar de planetära gränserna och värnar mänskliga rättigheter är en uppgift som är långt ifrån enkel. Den kräver att vi tänker nytt. Vi behöver nya perspektiv på teknik. Det är vad våra experter och tvärvetenskapliga team hjälper kunder inom en mängd olika branscher med varje dag.

Spela
SE VIDEO: Vilka vi är och varför vi fokuserar på slutanvändaren.

Från idé till färdig lösning – och vidare!

Alla företag och organisationer befinner sig idag på någon slags resa. Mot att bli mer digitala, ställa om till en cirkulär affärsmodell eller en mer effektiv och kvalitetssäkrad produktion. För att nämna några exempel.

För att lyckas med resan behövs fler perspektiv än man först kan tro. Och det är precis vad vi på Semcon kan hjälpa till med. Vi har en unik kombination av ingenjörstjänster (vi kan produkt och produktion), digital spetskompetens (mjukvara, embedded, cloud, you name it!) och hållbarhetsexpertis (strategi, design, material, lagkrav, rapportering, human rights osv.).

Det här gör att vi kan hjälpa våra kunder att förbättra sina produkter och tjänster, utveckla helt ny teknik eller sätta strategier för framtida lösningar och affärsmodeller. Vi kan finnas där på hela resan – från allra första idé till färdig lösning och vidare. För en cirkulär affärsmodell kräver att vi tänker hela vägen och ser till alla steg i livscykeln.

Läs mer om vår expertis och våra erbjudanden

”Många bolag har en eller flera av de här kompetenserna men få kan erbjuda allt under samma tak. Vi på Semcon är stolta över vårt unika erbjudande som hjälper till att skapa ett mer hållbart samhälle, en smart lösning i taget.” - Markus Granlund, VD på Semcon

40 år av teknikutveckling

Sedan Semcon grundades 1980 har vi hjälpt företag i många olika branscher att utveckla produkter, tjänster och produktionsmiljöer. Alltid med fokus på att skapa lösningar som människor faktiskt vill använda. Människor som du och jag och vem som helst. Som alla vi.

Kontakt

Case & insikter

Vår expertis