Hur kan jag hjälpa dig?

Med mänskliga perspektiv på hållbarhet.

En värld i behov av nya perspektiv!

På Semcon stöttar vi våra kunder med nya perspektiv – att hitta smartare lösningar för en bättre värld. Att förstå människors behov och hur man tillgodoser dem inom planetens gränser är avgörande för att säkra övergången till ett motståndskraftigt och hållbart samhälle. Och det är vår styrka på Semcon. En innovativ kraft byggd på olika perspektiv.

Spela
SE VIDEO: På Semcon drivs vi av en genuin nyfikenhet på människor, deras olika behov, beteenden och perspektiv.

Integrerad i affärsstrategin

Hållbarhet är en integrerad del av Semcons affärsstrategi. Vi utvärderar och hanterar våra väsentliga hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter, i vår egen organisation och värdekedja, i våra kunduppdrag och i de samhällen där vi verkar – alltid med fokus på människan, planeten och principer (affärsetik). Samtidigt som vårt största bidrag till ett hållbart samhälle skapas genom våra kunduppdrag, arbetar vi även beslutsamt för att driva hållbarhet i vår egen verksamhet och värdekedja. Detta är en kontinuerlig resa.

Semcons hållbarhetsagenda baseras på olika internationella ramverk, inklusive FN:s Agenda 2030, FN:s Global Compact, samt Exponential Roadmap Initiatives ramverk med fyra pelare i 1.5C Business Playbook. Medan Exponential Roadmap Initiatives ramverk har ett enskilt fokus på klimat, har vi använt ramverket som grund för hela vår hållbarhetsagenda.

Pillar 1 & 2

Hållbar verksamhet och värdekedja

Pillar 3

Hållbara kundprojekt

Pillar 4

Hållbart samhälle

Vårt bidrag till SDGs

Vi har utvärderat vilka av FN:s 17 hållbarhetsmål som Semcon tydligast bidrar till i vår egen organisation och värdekedja, i våra kunduppdrag och i de samhällen där vi verkar. Utöver detta bidrar vi även regelbundet till flera av de övriga hållbarhetsmålen i samband med olika kunduppdrag och CSR-projekt. Vårt mål är att ständigt öka antalet projekt och uppdrag som bidar till FN:s hållbarhetsmål.

Läs mer om hur vi bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål i vår Sustainability Report 2023 (sida 20-21).

LEDNINGSSYSTEM OCH POLICYER

Här hittar du även vår visselblåsarpolicy och verktyg för rapportering. Alla våra olika policyer och certifikat finns också här.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Du kan hitta mycket mer information i vår Sustainability Report från 2023.

SEMCONS ERBJUDANDEN

Läs mer om några av våra erbjudanden och hur vi kan hjälpa till på er resa.