Hur kan jag hjälpa dig?

Hållbara affärer

Att utveckla teknik som förbättrar människors liv samtidigt som utvecklingen sker inom de planetära gränserna och värnar allas våra mänskliga rättigheter. Uppgiften är långt ifrån enkel. Den kräver både mod att ifrågasätta och testa nytt och ödmjukhet inför att det alltid finns mer att lära.

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint

Detta kan vi hjälpa dig med inom Hållbara affärer

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Semcon har i mer än 40 år utvecklat fysiska produkter, produktionsmiljöer och digitala tjänster. Alltid med utgångspunkt i mänskliga behov och beteenden och med fokus på hur tekniken vi skapar gör nytta i samhället.

Under årens lopp har vi utvecklats tillsammans med tekniken, vi har breddat och fördjupat både vår digitala kompetens och vår expertis inom hållbarhetsområdet, bland annat genom att hållbarhetskonsulterna på Goodpoint nu är en del av bolaget.

Idag har Semcon en unik position att hjälpa företag och organisationer på hela resan mot en mer hållbar verksamhet – från klimat och miljö till social hållbarhet.

Ta del av all vår expertis!

Hållbarhet är en integrerad del i alla Semcons erbjudanden. Vare sig du behöver hjälp med att designa en ny rullstol, skapa en hållbar affärsplan eller få koll på företagets energiförbrukning.