Hur kan jag hjälpa dig?

Life Science.

Medicinteknik, läkemedel, livsmedel och kosmetik – att utveckla tekniska lösningar inom life science innebär att komma nära användaren. Att med hjälp av ny teknik göra verklig nytta för människor.

Kvalitet och säkerhet för slutanvändarna

Utmaningar i form av en åldrande befolkning, livsstilsrelaterade sjukdomar och snabba tekniska framsteg ökar efterfrågan på användarvänliga medicintekniska produkter, kvalitetssäkrade läkemedel och effektiva digitala informationslösningar.

Vi har över 35 års erfarenhet av life science-branschen, och med våra stora sakkunskaper om validering och kvalitetssäkring kan vi sköta hela utvecklingsprocessen. Alltid med fokus på att hjälpa till att skapa säkra, trygga och användarvänliga produkter, produktionsprocesser och digitala lösningar för slutanvändarna.

Semcons erbjudande inom life science

Vi har lång erfarenhet av branschen och kunskaper om dess unika krav och utmaningar. Vårt erbjudande spänner över hela processen för produkt- och produktionsutveckling, inklusive digital spetskompetens. Våra experter startar alltid från ett användarperspektiv för att i slutändan bidra till säkra, effektiva och användarvänliga tjänster, produkter och mediciner.

Se video med exempel på projekt vi jobbar med

Medicinteknik
Vi utvecklar medicintekniska produkter som gör det lättare att må bättre. Och att leva livet som man vill. Vi kombinerar expertis inom produktutveckling och design, validering och digitala lösningar för att utveckla lösningar som är lätta att använda, säkra och uppkopplade för bästa möjliga upplevelse.

Läkemedel
Läkemedelsindustrin är en komplex bransch med många olika regelverk att förhålla sig till. Här har Semcon lång erfarenhet av att utveckla, kvalitetssäkra, optimera och implementera nya läkemedel och dess processer. Vi stöttar även kunder med att säkerställa att en ny eller ombyggd anläggning eller utrustning fungerar korrekt och uppfyller de nödvändiga kvalitetsstandarderna. Semcon erbjuder också ett antal utbildningar med fokus på bl.a. GMP och CE-märkning.

Project Excellence
Semcons Project Excellence-erbjudande innehåller alla verktyg för att lyckas med bygget av er projektverksamhet. Oavsett om ni behöver en projektmetodik, utbildning eller rådgivning finns vi här för er med vår expertis.

Quality Excellence
Har du råd att inte göra rätt? I en värld som förändras snabbare än någonsin blir det en utmaning att hantera krav och direktiv. Semcon erbjuder ett brett utbud av tjänster och omfattande kunskap inom flera hårt reglerade branscher.

Kvalitetsutbildningar
Semcon är en ledande leverantör av lösningar kring professionellt lärande.

Contact us

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Emma Jönsson, Semcon

Emma Jönsson

Area Manager

Industrial Development

Läs mer

Mer om våra kompetenser och tidigare projekt.