Hur kan jag hjälpa dig?

Strategisk affärsdesign

Vi lever i en tid av ständig förändring där flera kraftfulla megatrender tvingar oss alla att ompröva vårt samhälle och ta oss an nya tillvägagångssätt och perspektiv. Mänskliga behov, beteenden och drivkrafter utvecklas snabbt, medan digitaliseringen påverkar alla sektorer. För att möta den pågående miljökrisen måste vi gå från ett fossilbränsledrivet linjärt samhälle till ett cirkulärt samhälle med nettonoll koldioxidutsläpp.

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Gör om din affärsstrategi för en dynamisk värld

För att fortsätta vara relevanta måste företag i alla branscher formulera om sina strategiska agendor. Och även om detta är ett komplext landskap för företag, är det också ett som erbjuder stora möjligheter.

På Semcon är vi stolta över vårt helhetsperspektiv. För att ge våra kunder möjlighet att planera för framtiden fördjupar vi oss i framtida scenarier som formats av megatrender och deras inverkan på individer och samhällen.

Genom att använda Design thinking utforskar vi det intrikata samspelet mellan olika perspektiv – människor, planet, affärer och teknik. Vårt primära fokus ligger på att tillgodose människors behov inom vår planets gränser, genom att använda affärsmodeller, teknik och partnerskap som katalysatorer för att skapa lönsamma, motståndskraftiga och hållbara affärsmodeller. Allt detta är utformat för att vägleda våra kunder i att hitta verklig insikt och att hitta rätt väg från optimering till transformation.

Nyckelfrågor:

  • Hur reagerar ditt företag på dessa förändringar?

  • Vad kommer att driva lönsamheten i framtiden?

  • Hur kan du säkra dina produkter och affärsmodell på lång sikt?

Tillsammans med våra experter inom mänskliga behov och beteenden, produkt- och produktionsutveckling, digitalisering och hållbarhet erbjuder vi:

  • Workshops i affärsdesign

  • Möjlighetslandskap och strategiska färdplaner

  • Träning och utbildningsprogram

Kontakta oss

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager