Hur kan jag hjälpa dig?

Simulering & Analys (CAE)

Idag har få företag kommit så långt att de har implementerat en virtuell produktutvecklingsprocess fullt ut. Det finns dock många fördelar att utforska. Med simulering och analys kan du förutsäga beteenden, öka effektiviteten samt förutse och minska risker innan du har en fysisk produkt.

Daniel Tappert, Semcon

Daniel Tappert

Area Manager

Simulation & Digital Twins

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Computer-Aided Engineering (CAE)

Fördelen med Computer Aided Engineering (CAE) är att den kan förutse beteendet hos en produkt eller en process tidigt i designprocessen för att säkerställa designkrav, funktion och kvalitet samtidigt som det går att optimera effektiviteten. Genom att implementera en simuleringsdriven utvecklingsprocess stöttar Semcon kunder i att optimera produktprestanda och samtidigt minska både kvalitetsrisker och tiden det tar att få ut en produkt på marknaden. Semcons tekniska experter hjälper också till med att analysera och sätta krav för att säkerställa den förväntade funktionen.

Vårt erbjudande inom CAE är uppdelat i två områden: Strukturanalys ( Finite element analysis, FEA och fluiddynamik (Computational Fluid Dynamics, CFD). Båda områdena är kraftfulla i sig, men simuleringsmodeller inom struktur- och fluiddynamik kan även kombineras till en Fluid-Structure Interaction (FSI) modell som ger en mer komplett virtuell modell.

Finite Element Method (FEM) & Finite Element Analysis (FEA)

Finita elementmetoden är ett av de mest använda verktygen idag för att förutsäga fysikaliska beteenden inom olika branscher och applikationer. Genom att skapa virtuella simuleringsmodeller kan man effektivt förutse spänningar, deformationer och andra strukturella reaktioner. Oftast behandlar finita elementanalyser (FEA) statiska förhållanden men dynamiska förhållanden som vibrationer, chock och impact-laster hanteras också.

Den främsta fördelen med FEA är att öka produktkännedom tidigt i utvecklingen, t.ex. att jämföra koncept mot olika krav för att välja det mest lämpliga konceptet att gå vidare med. Det är ett kraftfullt verktyg för att kunna förutsäga och visualisera produktens beteende under senare delar av utvecklingsprocessen för att undersöka “tänk om”-scenarier under designiterationerna.

På Semcon tillhandahåller vi tjänster inom området FEA med ett mycket kompetent team av experter med lång erfarenhet inom olika branscher och applikationer. Några exempel på vad vi kan stötta med:

 • Hållfasthetsanalys
 • Dynamisk analys (vibrationer)
 • Dynamisk analys (impact, dropptest, chock, krock)
 • Strukturoptimering
 • Rör- och tryckkärlsanalyser
 • Utmattning
 • Termomekanisk analys
 • Svetsutvärdering
 • Electromagnetism
 • Utvärdering enligt standarder såsom Eurocode, ASME, ANSI, ASCE etc.

FE-simuleringar kan utföras med olika mjukvaror beroende på kundönskemål och/eller projektspecifika krav. Semcon använder ett brett utbud av kommersiella programvaror såsom Ansa, Meta, Abaqus, Ansys, LS-Dyna etc.

Simulering av ett kustbevakningsfartyg som träffas utav vågor, med strömlinjer som visar luftflödet runtom båten under framfart.
Simuleringen gjordes med en multifas modell som fångar effekterna av flödet och vågor som träffar fartyget.

Computational Fluid Dynamics (CFD)

Computational Fluid Dynamics-simuleringar ger värdefulla insikter om din produkt genom att visualisera flödesfenomen. Detta hjälper dig att identifiera och lösa potentiella problem tidigt i produktutvecklingsprocessen och minskar därmed utvecklingstiden och kostnaderna. Många gånger kan konceptet väljas baserad på CFD-simuleringar långt före en fysisk prototyp finns tillgänglig.

Komplexa strömningsbeteenden såsom turbulens, värmeöverföring, mixning, förbränning och multifas-flöden kan undersökas. Simulering kan utföras på komponentnivå såväl som för kompletta system.

Våra experter på Semcon har lång erfarenhet från CFD-simuleringar inom flera olika branscher och applikationer, för att nämna några:

 • Mobility
 • Energi
 • Processindustri
 • Life science

Vi på Semcon har tillgång till de senaste CFD-verktygen, där val av verktyg beror på kundens preferenser och problemet som ska lösas. Typiska mjukvaror som används av oss inkluderar Siemens Simcenter STAR-CCM+, Ansys Fluent/CFX, GT-Suite, Matlab/Simulink och OpenFOAM.