Hur kan jag hjälpa dig?

VILLKOR

Semcon AB (publ), hädanefter kallat ”Semcon”, är ägare till den här webbplatsen och, om inget annat anges, allt innehåll. Genom att öppna och använda den här webbplatsen tillhörande Semcon eller något av företagets dotterbolag eller samarbetspartners, accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, de villkor och bestämmelser som anges i den här juridiska informationen. Observera att Semcon när som helst och enligt eget gottfinnande kan ändra dessa villkor och bestämmelser. Ändringarna börjar gälla omedelbart efter att de har anslagits. Om du fortsätter använda webbplatsen efter att ändringar av villkor och bestämmelser har anslagits innebär det att du accepterar ändringarna. Semcon rekommenderar därför att du läser igenom dem regelbundet. Om något av villkoren, bestämmelserna eller stadgarna för den här webbplatsen befinns vara olagligt eller ogiltigt, påverkar detta inte giltigheten eller tillämpningen av övriga villkor.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande vårt juridiska innehåll.

Användning

Innehållet på den här webbplatsen får inte återskapas, dupliceras, kopieras, överföras, sändas, distribueras, lagras, ändras, laddas ned, återanvändas, publiceras, licensieras, återanslås, säljas eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan föregående skriftligt godkännande från Semcon. Det får dock återskapas, lagras och laddas ned för strikt personlig användning och icke-kommersiella syften, eller om något annat anges, under förutsättning att all copyrightinformation och alla andra meddelanden om äganderätt i materialet bibehålls.

Varumärken och copyright

Alla varumärken, produktmärken, logotyper, texter, bilder, ljudklipp och all programvara som finns på webbplatsen tillhör, om inget annat anges, Semcon eller företagets dotterbolag, och skyddas enligt lagen om immateriella rättigheter. Med ensamrätt. All användning av produktmärken, logotyper, texter, bilder och programvara är förbjuden, om den inte har godkänts enligt föregående.

Garantifriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier av något slag, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

Semcon garanterar inte att informationen på den här webbplatsen är korrekt eller fullständig. Semcon garanterar heller inte att informationen eller materialet på webbplatsen kommer att uppdateras. Ändringar av informationen kan göras när som helst utan föregående meddelande och kommer att tas med i nya utgåvor av webbplatsen. Semcon lämnar inga garantier för att webbplatsen är fri från virusinfektioner eller annat som har smittande eller skadliga egenskaper.

Ansvarsbegränsning

Du accepterar att din användning av webbplatsen sker helt på egen risk och att du tar på dig det fulla ansvaret för alla kostnader som uppstår i samband med användning av den här webbplatsen. Semcon ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för några direkta, indirekta, förhöjda, oförutsedda eller särskilda skador, följdskador eller andra skador som uppstår genom eller på annat sätt hör samman med användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen eller dess innehåll, oavsett om det gäller avtal, skadestånd, strikt ansvar eller annat, även om företaget uppmärksammats på möjligheten till sådana skador.

Andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs, publiceras eller underhålls av tredje part. Sådana länkar är endast till för att underlätta för besökarna, och Semcon åtar sig inte att övervaka eller granska innehållet på en sådan webbplats från tredje part. Semcon åtar sig inget ansvar för innehållet, informationens korrekthet eller integritetsuppfyllandet för webbplatser som ägs, publiceras eller underhålls av tredje part.

Lagar och domvärjo

Den här juridiska informationen ska lyda under svensk lag, undantaget kollisionsrättsliga principer. Alla juridiska förfaranden som uppstår genom eller gäller den här juridiska informationen kommer att hamna under de svenska domstolarnas exklusiva domvärjo.