Hur kan jag hjälpa dig?

Energi.

Tillgången på hållbar, trygg och säker energi är grundläggande för hela samhället. Med ett starkt fokus på projekt- och kvalitetsstyrning stöttar vi energisektorn i övergången till mer förnybara energikällor och decentraliserade distributionssätt.

Driftsäkerhet och kontroll

Oavsett alla tekniska framsteg är energiindustrins grunder desamma: att säkerställa säkra och effektiva installationer, uppgraderingar och driftförhållanden för kraftverk och tillhörande infrastruktur.

Driftsäkerhet och kontroll fortsätter att vara lika viktiga för energiförsörjningen när vatten- och kärnkraften i ännu större utsträckning får sällskap av sol, vind och vågor. Semcons långa erfarenhet från energisektorn i kombination med vår expertis inom projekthantering, kvalitet och validering gör oss till en tillförlitlig samarbetspartner som kan hjälpa dig att använda dina resurser effektivare, minimera kostnaderna och maximera fördelarna för kunderna.

Våra tjänster inom Energi

Från stora anläggningar till små lokala – vi hjälper alla slags kunder inom energisektorn på deras resor mot hållbara och förnybara energilösningar. Vi kombinerar erfarenhet inom traditionell elproduktion med digital expertis inom monitorering, datahantering och visualisering.

Se video med exempel på projekt vi jobbar med

Project Excellence
Semcon har lång erfarenhet av projektledning; vi har till och med vår egen projektmetodik. Varje dag hjälper vi våra kunder inom energisektorn med projektledning för nyutveckling, renoveringar och underhåll av anläggningar som producerar och distribuerar energi.

Quality Excellence
För många organisationer inom energisektorn utgör krav på kvalitetsstyrning, validering av system och dokumentation en utmaning. Med vår expertis inom kvalitetsledning kan vi hjälpa dig att använda dina resurser mer effektivt, minska kostnader samt maximera kundnyttan.

Vätgas
Vi arbetar med lösningar för både framställning och användning av vätgas och behärskar hela kedjan från utveckling av komponenter till elektrifiering och integration för olika applikationer.

Hållbara affärer
Semcon har en unik position att hjälpa företag och organisationer på hela resan mot en mer hållbar verksamhet – från klimat och miljö till social hållbarhet. Våra erbjudanden sträcker sig över områden som strategi, affärsetik och mänskliga rättigheter, ekodesign, hållbarhetsrapportering samt kemi och livscykelanalys.

Energioptimering
Semcon har den erfarenhet och kompetens som krävs både vid initial energikartläggning och långsiktiga energisamarbeten. Tillsammans med våra certifierade kartläggare skapar ni er en bild av företagets energianvändning, identifierar och genomför förbättringsåtgärder samt utarbetar en strategisk energiplan.

Produktutveckling
På Semcon stöttar vi genom hela produktutvecklingsprocessen. Våra expertteam är specialiserade inom områden som maskinteknik, simulering, test och verifiering, design och UX, inbyggda system samt elkonstruktion.

Kärnkraft
Semcon har i snart två decennium bistått med kärnkraftsingenjörer inom disciplinerna underhåll, projektledning och kvalitetsledning ute hos de svenska kärnkraftsföretagen, hela vägen från kärnbränsleproduktion till härdteknik och slutförvar.

Elkonstruktion
Med lång erfarenhet och bred kunskap av elkonstruktion stöttar vi kunder inom exempelvis tillverkande industri, tunga fordon och elkraft. Vi har erfarna team av elingenjörer och specialister inom projektering, konstruktion, fordonsel, kabelberäkningar och eldokumentation.

Kontakta oss

Janne Hautajärvi

Business Manager Energy

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Läs mer

Mer om våra kompetenser och tidigare projekt.