Hur kan jag hjälpa dig?

Energi.

Tillgången på hållbar, trygg och säker energi är grundläggande för hela samhället. Med ett starkt fokus på projekt- och kvalitetsstyrning stöttar vi energisektorn i övergången till mer förnybara energikällor och decentraliserade distributionssätt.

Driftsäkerhet och kontroll

Oavsett alla tekniska framsteg är energiindustrins grunder desamma: att säkerställa säkra och effektiva installationer, uppgraderingar och driftförhållanden för kraftverk och tillhörande infrastruktur.

Driftsäkerhet och kontroll fortsätter att vara lika viktiga för energiförsörjningen när vatten- och kärnkraften i ännu större utsträckning får sällskap av sol, vind och vågor. Semcons långa erfarenhet från energisektorn i kombination med vår expertis inom projekthantering, kvalitet och validering gör oss till en tillförlitlig samarbetspartner som kan hjälpa dig att använda dina resurser effektivare, minimera kostnaderna och maximera fördelarna för kunderna.

Våra tjänster inom Energi

Från stora anläggningar till små lokala – vi hjälper alla slags kunder inom energisektorn på deras resor mot hållbara och förnybara energilösningar. Vi kombinerar erfarenhet inom traditionell elproduktion med digital expertis inom monitorering, datahantering och visualisering.

Vätgas

Vi arbetar med lösningar för både framställning och användning av vätgas och behärskar hela kedjan från utveckling av komponenter till elektrifiering och integration för olika applikationer.

Project Excellence

Semcon har lång erfarenhet av projektledning; vi har till och med vår egen projektmetodik. Varje dag hjälper vi våra kunder inom energisektorn med projektledning för nyutveckling, renoveringar och underhåll av anläggningar som producerar och distribuerar energi.

Energioptimering

Semcon har den erfarenhet och kompetens som krävs både vid initial energikartläggning och långsiktiga energisamarbeten. Tillsammans med våra certifierade kartläggare skapar ni er en bild av företagets energianvändning, identifierar och genomför förbättringsåtgärder samt utarbetar en strategisk energiplan.

Kärnkraft

Semcon har i snart två decennium bistått med kärnkraftsingenjörer inom disciplinerna underhåll, projektledning och kvalitetsledning ute hos de svenska kärnkraftsföretagen, hela vägen från kärnbränsleproduktion till härdteknik och slutförvar.

Quality Excellence

För många organisationer inom energisektorn utgör krav på kvalitetsstyrning, validering av system och dokumentation en utmaning. Med vår expertis inom kvalitetsledning kan vi hjälpa dig att använda dina resurser mer effektivt, minska kostnader samt maximera kundnyttan.

Produktutveckling

På Semcon skapar vi fysiska produkter och digitala lösningar för den bästa slutanvändarupplevelsen. Detta inkluderar all ny produktutveckling såsom förbättring av befintliga produkter, utvidgning av produktlinjer eller produkterna som är nya på företaget eller nya på marknaden.

Kontakta osss

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Robert Eriksson, Semcon

Robert Eriksson

Area Manager

South

Johan Lundström, Semcon

Johan Lundström

Area Manager

Life Science / Energy