Hur kan jag hjälpa dig?

FAKTURERING.

Semcons fakturor hanteras elektroniskt. På detta sätt skapar vi ett hållbart och effektivt flöde och förenklad hantering för alla parter.

Faktura från leverantör
Semcon tar enbart emot elektroniska fakturor. Observera att en PDF inte räknas som en elektronisk faktura. För att du som leverantör ska få betalt i tid, är det viktigt att fakturorna uppfyller vissa krav.

Leverantörer som inte skickar e-faktura
Har ni som leverantör inte kommit igång med elektroniska fakturor? Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem.

Mer information finns här: inexchange.se/semcon.

Fakturakrav för leverantörsfakturor
För att du ska få betalt i tid, måste din faktura till Semcon uppfylla Semcons krav:

  1. Fakturan måste vara ställd till rätt bolag och adress.
  2. Avdelningsnummer måste framgå på fakturan. Avdelningnummer består av 1-4 siffor (Fältet får endast innehålla siffror 0 till 9, inga bokstäver eller andra tecken och ej 0 före avdelningsnumret). Det är avdelningsnumret som gör att Semcon vet vem som skall erhålla leverantörsfakturan. Det är alltså inte tillräckligt att skriva en person som referens.

Har du frågor rörande fakturering till Semcon?
Kontakta: supplier.invoices@semcon.com.

Har du frågor kring e-faktura?
Besök: inexchange.se/semcon

Adressregister
Klicka här för att se faktureringsadresser.

Kundfakturor
Semcons mål är att sända alla kundfakturor elektroniskt. Är du intresserad av att erhålla elektroniska fakturor från Semcon, vänligen kontakta oss via customer.invoices@semcon.com.