Hur kan jag hjälpa dig?

Industri.

Från maskinteknik, elektrifiering och hållbarhetsstrategier till digitaliserade produktionsmiljöer och kvalitetssäkring. På Semcon stöttar vi företag inom industrisektorn med ett brett utbud av tjänster.

Optimerat för framtiden

Vi befinner oss mitt i Industri 4.0, även känt som den fjärde industriella revolutionen. Nu är det hög tid att se till att ditt företag är väl positionerat för en mer effektiv produktion, designad för låga utsläpp och minskad resursförbrukning. Tar du vara på de stora möjligheter som en mer hållbar, digitaliserad och automatiserad verksamhet kan ge?

Våra tjänster inom industrisektorn

Semcons unika mix av digital- och hållbarhetsexpertis kombinerat med 40 års erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling gör att vi förstår hela processen – från första idé till färdig lösning – och vidare!

Produktionsutveckling
Semcon är en oberoende integratör med lång erfarenhet av att arbeta med produktionsutveckling i flera branscher. Vi kan hjälpa till med allt från att minska underhållskostnader, skapa snabbare produktionsflöden, effektivare lokal planering och digitalisering av hela eller delar av produktionen.

Produktutveckling
Varje dag hjälper vi våra kunder att omsätta sina idéer till verklighet. Vårt fokus på forskning och UX ger oss möjligheten att kombinera teknik, UX och design på ett unikt sätt. Vårt breda produktutvecklingserbjudande inkluderar designstrategi och ekodesign, maskinteknik, simulering samt inbyggda system och test och verifiering. Och mycket mer.

Elektrifiering
Genom att ersätta fossila bränslen med elkraft kan vi uppnå miljömässiga, kostnads- och effektivitetsmål. Det möjliggör också för mer användarvänliga produkter som är kompatibla med framtida tekniker. Ta del av vår strategi för hur du gör dina maskiner elektriska.

Autonoma lösningar
Öka värdet på dina maskiner och fordon genom att göra dem autonoma. Industrisektorn behöver ständigt utveckla mer kostnadseffektiva, miljövänliga processer och produkter. Många företag tittar nu på autonoma lösningar som nästa steg på vägen till förbättring.

Digitala lösningar
Semcon har lång erfarenhet av att utveckla digitala lösningar för ett stort antal kunder inom många olika branscher. Vi ser också till att dra nytta av vår erfarenhet och expertis genom att omvandla våra lärdomar från en sektor till fördelar i en annan.

Kontakta oss

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Markus Holmberg, Semcon

Markus Holmberg

Area Manager

Nina Nordell, Semcon

Nina Nordell

Area Manager

Linköping

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt