Hur kan jag hjälpa dig?

Mekanik

Trots att vi lever i en digital tidsålder finns det fortfarande ett stort behov av utveckling av fysiska produkter som är attraktiva på marknaden men som samtidigt har slutanvändarens och planetens behov i åtanke. För att lyckas vara konkurrenskraftig framöver krävs det ofta en bred expertis inom mekanik, från tidiga faser till en färdigutvecklad produkt. I och med väntande hållbarhetslagstiftning förväntas fysisk produktutveckling förändras i snabb takt framöver då de nya kraven förväntas utmana många av dagens vanliga konstruktionslösningar.

Jukka-Pekka Mäki, Semcon

Jukka-Pekka Mäki

Area Manager

Product Engineering

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

På Semcon kan vi produkter. Med mer än 40 års erfarenhet i branschen har vi ett brett erbjudande inom mekanik. Vi hjälper våra kunder att utveckla innovativa produkter inom branscher såsom; Mobility, Industri, Medicinteknik, Energi, Konsument, Fordon och Försvar.
Vår styrka är vår bredd och expertis!

Vi erbjuder flexibelt stöd:

 • Support i uppdrag på plats hos er med våra experter
 • Vi kan agera som er konstruktionsavdelning eller en utökad del av er utvecklingsavdelning under intensiva perioder.
 • Genom Semcon Studios kan vi skräddarsy tvärfunktionella utvecklingsteam utifrån ert specifika behov av utvecklingsprojekt. Mekanik är ofta kopplat till andra kompetensområden som Semcon har experter inom, såsom industridesign, mjukvaru- och hårdvaruutveckling, simulering, produktionsutveckling och kvalitetssäkring. Att ha dessa kompetenser lättillgängligt kan vi koppla in kompetens efter behov som gör utvecklingsprocessen effektiv.

Vi gör det enkelt att starta utvecklingsteam i arbetspaket eller kompletta utvecklingsprojekt där vi tillämpar våra expertkunskaper på bästa möjliga sätt.

Våra expertkunskaper:

 • Experter i alla faser av produktutveckling; från analys till en färdigutvecklad produkt med tillhörande dokumentation för tillverkning
 • Konceptutveckling: Team med varierande kompetenser och erfarenhet används ofta för att skapa nya koncept för våra kunder.
 • Lead Engineer
 • Projektledning
 • Systemingenjörer
 • Detaljkonstruktion & ritningar
 • 3D-modellering
 • 3D-Print & Prototypframställning
 • Layout
 • Expertis inom Plast-, komposit-, kolfiber & metalliska material
 • Wire harness konstruktion & elektriska komponenter. 2D-scheman och arkitektur. 3D-installation och routing.
 • Geometrisäkring
 • Eco design
 • Expertis inom produktionsprocesser: extrudering, gjutning, plåt, svetsning, formsprutning, vakuumformning, bearbetning, 3D-printing
 • CAD-verktyg. Våra mest använda CAD-verktyg är Catia, Creo, Inventor, Solidworks, Siemens NX
 • Lättviktsdesign
 • DFM/DFA/DFS
 • FMEA
Robert Eriksson, Semcon

Robert Eriksson

Area Manager

South

Johan Lundström, Semcon

Johan Lundström

Area Manager

Life Science / Energy

Jukka-Pekka Mäki, Semcon

Jukka-Pekka Mäki

Area Manager

Product Engineering

Markus Holmberg, Semcon

Markus Holmberg

Area Manager