Hur kan jag hjälpa dig?

Ekodesign

En produkts klimat- och miljömässiga fotavtryck avgörs redan i utvecklingsfasen! Därför är Ekodesign en central och integrerad del av Semcons produktutvecklingsprocess.

Daniel Gunnarssson-Ohlson

Project Manager

EcoDesign

Utvalda projekt inom Produkt­utveckling

Se alla projekt

Ekodesign innebär innovativa designlösningar, för både produkter, digitala lösningar och tjänster, med fokus på att minimera den totala klimat- och miljöpåverkan under hela livscykeln; från utvinning av råmaterial till produktion, distribution och användning, vidare till reparation, återanvändning, återproduktion och återvinning – alltid med cirkulära strategier i fokus.

Semcons fokus inom det här området spänner över allt från att optimera befintliga lösningar till att höja ribban för att utforska och möta cirkulära strategier, principer och affärsmodeller. Vi har en mångsidig hållbarhetsexpertis och samarbetar till exempel genom Semcon Studios för att hitta de bästa designlösningarna för din användare, ditt företag och vår planet.

Workshops för att framtidssäkra ditt företag

Våra tjänster sträcker sig från datadrivna insikter, som livscykelanalys (LCA), miljökonsekvensbedömning och rådgivning om befintliga och kommande regelverk – till cirkulär produktutveckling från början till slut. Som en del av vår process håller vi workshops för att utforska hur du kan framtidssäkra din affärsmodell och produktutvecklingsprocess.

Vi kan stötta med:

  • Strategic Business Design
  • Circular and low impact design
  • Produktrelaterade standarder och efterlevnad
  • Digitala produktpass
  • Livscykelanalys
  • Workshops och utbildningar