Hur kan jag hjälpa dig?

Produktions­utveckling

Många företag står inför signifikanta förändringar i sin produktionsmiljö. För att mobilisera inför framtiden är det viktigt att ta vara på möjligheterna som erbjuds av till exempel digitalisering och automatisering. Detta kan leda till en mer hållbar produktion, effektivisering, säkrare arbetsmiljö eller nya affärsmodeller.

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Detta kan vi hjälpa dig med inom Produktions­utveckling

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Vår unika mix av digital expertis kombinerat med 40 års erfarenhet av produktionsutveckling betyder att vi på Semcon förstår hela produktionsprocessen – och vi vet hur man optimerar den.

Vi befinner oss mitt i Industri 4.0, även känt som den fjärde industriella revolutionen. Nu är det hög tid att se till att ditt företag är väl positionerat för en mer effektiv produktion, designad för låga utsläpp och minskad resursförbrukning. Tar du vara på de stora möjligheter som en mer hållbar, digitaliserad och automatiserad verksamhet kan ge?

Vi utgår alltid från slutanvändaren när vi utvecklar produkter och tjänster. Teknik har inget egenvärde; det viktiga är värdet det skapar. Detsamma gäller vid utveckling av produktionslösningar – ny teknik ska lösa våra kunders problem och ska inte implementeras bara för att den råkar vara den senaste i en rad trender.

Vi kan bland annat leverera nyckelfärdiga lösningar och tjänster kopplade till utmanande frågor såsom:

  • Produktionskapacitet behöver ökas kraftigt; hur uppnår vi det? Vilka möjligheter finns det att effektivisera min produktion?
  • Hur kan arbetsmiljön eller säkerheten förbättras för operatörerna I fabriken?
  • Vilka förbättringar kan vi göra när det gäller underhåll?
  • Hur kan jag skapa en mer flexibel produktion?
  • Var hittar vi tiden och expertisen för att implementera förändringar?
  • Hur ska jag hantera och anpassa mig till nya regulatoriska krav?