Hur kan jag hjälpa dig?

Offentlig sektor.

Semcon har lång erfarenhet inom offentlig sektor. Vi stöttar myndigheter, regioner, kommuner och kommunala företag med projektledning, hållbarhetstjänster, kvalitet och validering, mjukvaruutveckling och mycket mer.

Varför välja Semcon?

  • Med erfarenhet från flera olika branscher ser vi till att ta med oss relevanta kunskaper till våra olika projekt – vilket säkerställer kvalitet och uppdaterade processer.
  • Eftersom vi har arbetat i den offentliga sektorn under lång tid är vi vana vid ramavtal och offentlig upphandling.
  • Vi kan hjälpa din organisation med inledande verksamhetsutveckling och hantering av er digitala och hållbara omvandling.

Våra tjänster inom offentlig sektor

Semcons experter hjälper dig att utveckla en mer effektiv och hållbar verksamhet. Vi arbetar med kvalitet och validering inom vården och vi utvecklar användarvänliga digitaliseringsverktyg för fler uppkopplade städer. För att nämna några exempel. Kontakta oss gärna så tar vi reda på hur vi kan bidra till att utveckla ett bättre samhälle tillsammans.

Digitala lösningar
För att kunna dra nytta av och erbjuda de demokratiska och användarvänliga verktyg som vår digitala ålder möjliggör, behöver du en partner med rätt digital expertis. Hos Semcon har vi den unika kombinationen av färdigheter som gör det möjligt att tillhandahålla innovativa lösningar för alla medborgare.

Project Excellence
Idag är projektarbete mer regel än undantag, särskilt när målet är att utveckla, förbättra och förändra en verksamhet. Med rätt projektmetodik hjälper vi organisationer i den offentliga sektorn att säkerställa kvaliteten och valideringsaspekterna av deras verksamhet.

Elkonstruktion
Med lång erfarenhet och bred kunskap av elkonstruktion stöttar vi kunder inom exempelvis tillverkande industri, tunga fordon och elkraft. Vi har erfarna team av elingenjörer och specialister inom projektering, konstruktion, fordonsel, kabelberäkningar och eldokumentation.

Hållbara verksamheter
Under åren har vi utökat våra erbjudanden till att omfatta ännu fler experter inom digitala tjänster och hållbarhetsområdet. Semcon har idag en unik position att hjälpa företag och organisationer på hela deras resa mot en mer hållbar verksamhet – från klimat och miljö till social hållbarhet.

Kvalitetshantering
Många organisationer i den offentliga sektorn behöver förhålla sig till strikta regelverk när det gäller kvalitet, dokumentation och spårbarhet. Med vår expertis inom kvalitet och validering kan vi hjälpa dig att använda dina resurser mer effektivt, minimera kostnader och maximera dina kunders fördelar.

Energikartläggning
Det är inte ovanligt att verksamheter idag har upp till 25% högre energianvändning än vad som behövs. I nära samarbete med våra kunder ser vi på Semcon över verksamheten med avseende på energianvändning, processer samt operativ och strategisk planering.

Kontakt

Jonas Gustavsson

Business Development

Public Sector

Caroline Heuman

Area Manager

Quality Management Stockholm

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.