Hur kan jag hjälpa dig?

Smarta fabriker

I takt med att möjligheterna inom digital produktionsutveckling blir fler kan det ibland kännas som att mängden vägval och frågor blir minst lika många. Det är lätt att bli överväldigad när produktionsmiljöer ska framtidssäkras för industri 4.0. Vi på Semcon hjälper er att komma vidare – ett steg i taget.

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Digitaliseringen av produktionsprocesser nämns sällan utan att prata om den data som implementeringen av nya lösningar resulterar i. Men som så många snabbt inser har data i sig inget egenvärde. Det är i varje företags utmaningar och vardag som allt måste börja. Kan data användas för att reducera eller förkorta era produktionsstopp? Eller för att identifiera flaskhalsar i produktionen? Det är först när man tydligt målar upp vilka utmaningar som finns som rätt förutsättningar för analys och kombination av data blir möjlig.

Produktion möter mjukvara

För Semcon börjar arbetet med våra kunder ofta i att hitta riktningen för vårt arbete tillsammans. Där vi kan bidra med både rådgivning och coachning i ett tidigt skede för att identifiera vad som är möjligt att genomföra. Hos oss får ni tillgång till omfattande erfarenhet och kunskap inom bland annat:

  • Simulering
  • Visualisering
  • Artificiell intelligens
  • Mjukvaruutveckling
  • Systems and controls
  • VR- och 3D-skanning

Semcon kan sätta samman tvärfunktionella team med heltäckande kompetens inom digital produktionsutveckling. Vi kan simulera produktionsprocesser i 3D för att sedan över tid kunna identifiera problem-och förbättringsområden. Vi kan ta fram och implementera lösningar inom bildanalys där vi med hjälp av AI analyserar avvikande moment. Som sagt – möjligheterna inom området växer för varje dag som går. Tillsammans kan vi se till att ni får ut så mycket som möjligt av dem i just er digitala transformation.

Kontakta oss

Emma Jönsson, Semcon

Emma Jönsson

Area Manager

Industrial Development

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Bent-Erik Bjørkli, Semcon

Bent-Erik Bjørkli

Business Development

Digital services