Hur kan jag hjälpa dig?

Produktions­simulering

Att kunna visualisera och validera lösningar tidigt i ett projekt gör att du kan spara både pengar och tid längre fram. En investering i produktionssimulering kan alltså skapa väldigt mycket värde men står vanligtvis bara för en bråkdel av den totala investeringen.

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Semcon hjälper små och stora företag med produktionslayouter och automationskoncept. Allt från stora green field-projekt till mindre produktionslinjer. Det är viktigt att tidigt kunna visualisera och validera lösningarna för att spara både tid och pengar i ett senare skede. Vi har valt att arbeta med Visual Components som mjukvara för produktionssimulering.

Simulera scenarion och effektiviseringar

Semcons produktions- och automationsexperter kan med Visual Components tidigt visualisera och validera konceptuella layouter, flöden samt robot- och PLC-program. Man skapar samtidigt möjligheter till virtuell idrifttagning och en digital tvilling för simulering av olika produktionsscenarion eller effektiviseringar i befintlig produktion. Resultatet är tryggare investeringar och bättre beslutsunderlag, vilket i slutändan leder till bättre ROI.

Kontakta oss

Emma Jönsson, Semcon

Emma Jönsson

Area Manager

Industrial Development

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Bent-Erik Bjørkli, Semcon

Bent-Erik Bjørkli

Business Development

Digital services