Hur kan jag hjälpa dig?

Kärnkraft

Efter vattenkraft är idag kärnkraft den näst största källan till fossilfri el i Sverige. I resten av världen likaså.

Cay Åsberg, Semcon

Cay Åsberg

Team Manager Energy

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Utveckling och utrullning av förnybara energilösningar är viktigt, men alla fossilfria energislag behövs för att nå Parisavtalets klimatmål, inklusive kärnkraft. Kärnkraften bidrar med systemstabilitet och planerbar el. Det är viktigt att förbättra existerande kärnkraft och samtidigt utveckla ny kärnkraftteknik (SMR – små modulära reaktorer / AMR – avancerade modulära reaktorer) vilken bättre nyttjar de ändliga resurser som kärnkraft kräver.

Framtiden ställer stora krav på hållbarhet inom energiproduktion och för att klara av framtidens energiförsörjning måste energiindustrin ha tillgång till rätt kompetens.

Semcons roll

Semcon har i snart två decennium bistått med kärnkraftsingenjörer inom disciplinerna underhåll, projektledning och kvalitetsledning ute hos de svenska kärnkraftsföretagen, hela vägen från kärnbränsleproduktion till härdteknik och slutförvar.

Vi befinner oss nära den svenska kärnkraften med kontor i Göteborg, Oskarshamn, Uppsala och Västerås.

Vår kompetens inom Kärnkraft

I över 17 år har Semcon arbetat med svensk kärnkraft inom bland annat specialistområden som:

  • Projekt-, kvalitets- och kravledning
  • Riskanalys
  • Elkonstruktion
  • Drift- och underhållsledning
  • Dokumentation och granskning
  • Bränsledesign

Utöver kompetens inom kärnkraft erbjuder också Semcon en bred kunskap inom XLPM (projektledning], kvalitetsledning, VoV-samordning och dokumentationsarbete.

VAD HÄNDER MED AVFALLET?

Det låg-, mellan- och högaktiva avfallet hanteras på olika sätt och då det högaktiva använda bränslet måste förvaras i 100 000 år är denna fråga en av de mer polariserande inom kärnkraft. Här ställs stora säkerhetskrav på industrin och SKB räknar med att slutförvaret ska kunna ta emot sin första leverans i början av 2030-talet. Semcon har under flera års tid haft resurser hos SKB som bidrar med sin kompetens inom underhåll av det befintliga slutförvaret.

Kontakta oss

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Karin Wiik, Semcon

Karin Wiik

Team Manager

Västerås

Cay Åsberg, Semcon

Cay Åsberg

Team Manager Energy

Daniel Tappert, Semcon

Daniel Tappert

Area Manager

Simulation & Digital Twins