Hur kan jag hjälpa dig?

Industri­automation

Det finns många anledningar att kontinuerligt se över automationsgraden i produktionsmiljön. Det handlar inte bara om att effektivisera för ökad lönsamhet. Kanske är det svårt att hitta arbetskraft för monotona eller riskfyllda arbeten. Kanske behöver man öka kapaciteten eller höja kvaliteten. Modern teknik skapar nya möjligheter som vi tidigare bara kunde drömma om. Men fler möjligheter innebär också fler vägval. Vet du hur du ska navigera?

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Under 40 års tid har Semcon arbetat tillsammans med kunder inom en rad olika branscher. Med ett brett tjänsteutbud inom produktionsutveckling och omfattande kompetens inom nästa generations industriautomation kan kunskapen appliceras längs hela kedjan. Från rådgivning, koncept, förstudier och konstruktion – hela vägen fram till nyckelfärdig leverans av bland annat specialmaskiner och robotceller.

Vår rådgivning är ett första steg i att kunna hjälpa våra kunder nå den mest relevanta lösningen. Vänder man sig till Semcon får man alltid ett ärligt svar från en oberoende partner.

- Robert Eliason, Area Manager Production Development på Semcon

Semcon kan leverera projekt och tjänster inom:

  • Rådgivning och expertis
  • Automationskoncept och förstudier
  • Kompletta fabrikslayouter
  • Produktionssimulering
  • Specialmaskiner
  • Robotceller
  • Visionsystem
  • Test och testutrustning
  • Maskinsäkerhet och CE-märkning
  • Validering

Semcons leveransprocess bygger på nära samarbeten och lokala partnerskap med kunder och underleverantörer. Samtidigt ger styrkan och erfarenheten i Semcons alla team på en global nivå obegränsade möjligheter till arbetsmiljöförbättringar och effektivisering av såväl hela produktionsflöden som isolerade produktionsmoment.

Kontakta oss

Emma Jönsson, Semcon

Emma Jönsson

Area Manager

Industrial Development

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Bent-Erik Bjørkli, Semcon

Bent-Erik Bjørkli

Business Development

Digital services