Hur kan jag hjälpa dig?

Vätgas

En av vår tids stora utmaningar är att klara energiförsörjningen och samtidigt begränsa klimatpåverkan och reducera oönskade utsläpp. Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem.

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Runtom i världen ökar nu aktiviteterna inom vätgasområdet. Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande på energi och fordon helt fria från skadliga utsläpp.

Vi på Semcon har arbetat med utveckling av bränsleceller, vätgassystem och integration i mer än 10 år.

Robert Eliasson, Area Manager Production Development

Semcons roll

När vätgas och bränsleceller ersätter fossila bränslen och traditionell förbränningsteknik växer en ny industri fram. Det innebär efterfrågan på ingenjörskompetens och nya systemlösningar. Med specifik kompetens inom bränsleceller och bred erfarenhet från olika teknikområden såsom fordonsindustri, elektrifiering och energi bidrar Semcon till denna utveckling.

För att vätgasen ska vara klimatneutral krävs det att den framställs på ett effektivt och fossilfritt sätt, t.ex. genom vind- eller solenergi. Även detta är teknologier som Semcon arbetar med.

Vår kompetens inom vätgas och bränsleceller

Under mer än 10 år har Semcon arbetat med utveckling av bränsleceller, vätgassystem och integration åt flera olika kunder och i olika forskningsprojekt. Vi arbetar med lösningar för både framställning och användning av vätgas och behärskar hela kedjan från utveckling av komponenter till elektrifiering och integration för olika applikationer. Semcon har även unik kompetens inom avancerad automation och produktion av komponenter och bränslecellsstackar.

Vi arbetar bland annat med specialistområden som:

  • Simulering (CFD och FEM av flödesplattor, stack och vätgassystem)
  • Konstruktion (Flödesplattor, vätgassystem och integration)
  • Produktion (Automationskoncept, robotceller och specialmaskiner för tillverkning av flödesplattor och bränslecellsstackar, testceller samt verktyg och fixturer)
  • Integration (Projektledning, forskningsprojekt, elektrifiering, integration fordon och stationära applikationer)
  • Utveckling av mjukvara (styrsystemsapplikationer, programvara och systemintegration av bränslecellsmoduler i kompletta produkter)


Vad är en bränslecell?
Vätgas kan användas som energi i bränsleceller. En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Restprodukten blir rent vatten. Bränsleceller kan ersätta förbränningsmotorer i fordon där de driver elmotorer och även användas för energiförsörjning till hus. De kan också användas i mindre enheter som mobiltelefoner, datorer eller kraftaggregat till fritidsbåtar.