Hur kan jag hjälpa dig?

Klimatförändringar & klimatberäkningar

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning, men för de företag som proaktivt jobbar mot att bli klimatsmarta skapar omställningen en av vår tids största möjligheter. De företag som effektivt kan minska sina utsläpp av växthusgaser kommer klara de allt tuffare regelverken, bli de starkaste varumärkena och skapa förutsättningarna för en långsiktigt lönsam verksamhet. Semcons dotterbolag Goodpoint hjälper er genom varje steg på vägen.

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Klara hållbarhetskrav

Ett första steg mot en klimatsmart verksamhet är att möta alla externa krav. Det inkluderar förordningar, certifieringsstandarder och intressenternas förväntningar.

Exempel på tjänster:

 • Utbildning i befintlig och annonserad lagstiftning
 • Lagbevakning och efterlevnadskontroll
 • Klimatkartläggning
 • Miljöutredningar

Få koll på risker och affärsmöjligheter

En föränderlig värld innebär nya risker men även möjligheter.

Semcon stöttar er i arbetet att kartlägga klimatrelaterade risker och möjligheter kopplat till TCFD. Våra experter hjälper er få syn på och agera kring klimatpåverkan uppåt och nedåt i värdekedjan. Vi genomför klimatberäkningar inom Scope 1, 2 och 3 för att ge er en helhetsbild av vilka åtgärder som ger störst effekt. Därefter sätter vi vetenskapliga klimatmål som har rätt mätetal för ert klimatarbete och som är i linje med Parisavtalet samt gällande och kommande lagkrav i Sverige och EU.

Exempel på tjänster:

 • Förberedelse för att ansluta till och uppnå Science Based Targets
 • Väsentlighetsanalys i enlighet med European Sustainability Reporting Standards (så kallad ”dubbel väsentlighetsanalys”)
 • Utredning, analys och bedömning av verksamhetens risker och möjligheter
 • Scope 1, 2 och 3 analys

Affärsutveckling och innovation

Med djupare förståelse i ert klimatavtryck öppnas nu möjligheterna att koldioxidseffektivisera er värdekedja, attrahera nya kunder och medarbetare, samt stärka ert varumärke.

Vi hjälper er här att beräkna ert totala klimatavtryck i scope 1, 2 och 3, uppdatera emissionsfaktorer samt stötta i arbete med affärsplan, varumärkes- och kommunikationsarbete och PR kopplat till klimat..

Exempel på tjänster:

 • Klimatstrategi i linje med nationella och internationella krav och mål
 • Kommunikation: tydlig och korrekt formulering av påverkan
 • Insamling, tolkning och analys av emissionsdata
 • Projektledning och textproduktion

Bli förebild

Med er stora trovärdighet inom hållbarhet är ni nu i en position att sätta standarden i er bransch.

Tillsammans med er tar vi på Semcon fram klimatsmarta åtgärder som är anpassade till er verksamhet. Vi ger också råd om hur ni kan influera leverantörer och kunder för att skapa en förändring i hela värdekedjan. Genom nudging och trovärdig kommunikation driver ni omställningen inom ert affärsområde och skapar ett marknadsledande varumärke.

Exempel på tjänster:

 • Affärsstrategi
 • Varumärkesförflyttning
 • Employer branding
 • Utveckling av partnerskap