Hur kan jag hjälpa dig?

Affärsetik & Mänskliga rättigheter

Nyckeln till långsiktigt lönsamma affärer är att ta ansvar för mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan. Semcons dotterbolag Goodpoint är experter på att stärka företags arbetsvillkor genom hela värdekedjan, vare sig målet är att klara hållbarhetskraven eller bli en förebild.

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Riskhantering

Med Semcons support kan risker inom leverantörskedjan och på arbetsplatsen enkelt identifieras och minimeras.

Vi hjälper er med allt från framtagandet av en uppförandekod inom mänskliga rättigheter och utvecklingen av policydokument för inkludering och mångfald till revidering av leverantörskedjan för att fina dolda brister i arbetsvillkor och säkerhet. Vi stöttar även med intern och extern kommunikation om riskhanteringsarbetet, så att era kunder och medarbetare är medvetna om de framsteg ni gör.

Exempel på tjänster:

 • Due diligence
 • Revisioner
 • Framtagning av uppförandekod och policies

Affärsutveckling och innovation

För att skapa långsiktig tillväxt och innovation krävs en integrering av hållbarhetsarbetet med affärsstrategin.

I det här stadiet hjälper vi er att sätta heltäckande affärsmål som främjar både tillväxt och förbättrade arbetsvillkor, samt stöttar i implementeringen av de nya policydokumenten och riktlinjerna.

Exempel på tjänster:

 • Internutbildning gällande riktlinjer
 • Framtagning av rutiner, verktyg och leverantörsutbildning
 • Framtagning av strategiska affärsmål
 • Intern- och extern kommunikation
 • Projektledning

Bli förbild

Som verksamhet har ni nu nått en nivå där ni arbetar mot affärsmål för mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan.

I den här fasen hjälper Semcon er med att kommunicera ert hållbarhetsarbete både internt och externt så att ert varumärke ökar era möjligheter att attrahera nya medarbetare och samarbetspartners samt bra leverantörer och kunder.

Exempel på tjänster:

 • Metodstöd, strategier och utbildningar för verksamhetsutveckling inom intersektionalitet, antidiskriminering, representation, mänskliga rättigheter och likabehandlingsprinciper
 • Formulering och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandling
 • Varumärkesförflyttning
 • Employer branding
 • Utveckling av partnerskap
 • Workshops