Hur kan jag hjälpa dig?

Kemi & Livscykelanalys

Cirkulära och hållbara materialflöden blir alltmer centrala för en långsiktigt lönsam och innovativ affärsmodell som klarar de allt tuffare hålbarhetsregelverken. Goodpoint, experter inom hållbarhet och ett av Semcons dotterbolag, stöttar er hela vägen från granskning av regelverk och lagefterlevnad, till utveckling av processer, positionering och kommunikation.

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Klara hållbarhetskraven

Första steget mot cirkularitet och hållbarhet är kravuppfyllnad. Lagkrav kan kännas snåriga, men med experthjälp blir det enkelt.

Vi sköter både global och nationell lagbevakning och lagefterlevnadskontroll. Vi guidar er steg för steg genom gällande och kommande regelverk så som EU:s kemikalielagstiftning Reach, ekodesign för hållbara produkter och miljöbedömningar av produkter.

Exempel på tjänster:

 • Kartläggning av materialflöden och ämnesinnehåll
 • Lagefterlevnadskontroll
 • Granskning av dokumentation, rapportering och deklarering
 • Registringar enligt Reach, SCIP och PNC
 • Underlag till bedömning för BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen
 • Stöd i framtagningen av säkerhetsdatablad, klassificering och märkning
 • Utbildning i befintlig och annonserad lagstiftning

Riskhantering

Behöver du hjälp med riskbedömningar och substitutionsutredningar?

Med vår hjälp arbetar ni smartare och undviker risker. Vi hjälper er ta fram företagsspecifika kemikaliestrategier utifrån de lagkrav som gäller er verksamhet och genomför riskbedömningar inom kemikalieområdet.

Exempel på tjänster:

 • Strategier för ert kemikaliearbete
 • Riskbedömning och hantering av produkter
 • Substitutionsutredningar
 • Utredning i linje med uppsatta miljömål

Stärk er roll som giftfri och cirkulär

En cirkulär affärsmodell är en innovativ affärsmodell. Kanske går det att göra en ny produkt av produktionsspillet? Då finns Semcon som stöd.

Exempel på tjänster:

 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Miljövarudeklarationer (EPD)
 • Livscykelanalyser
 • Intern och extern kommunikation

Bli förebild

Verksamheten drivs nu baserat på en cirkulär affärsmodell och bidrar därmed till en resurseffektiv värld.

I den här fasen hjälper vi er med ytterligare produkt- och affärsutveckling, justeringar efter målgrupp, PR-arbete, kommunikation och marknadsföring. Vi stöttar i positionering av ert cirkulära varumärke med målet att ge er en ledande roll i er bransch.

Exempel på tjänster:

 • Certifiering av byggnader med Miljöbyggnad och Svanen
 • Externt kommunikationsmaterial