Hur kan jag hjälpa dig?

Hållbar strategi och förändring

När ekonomi och värderingar förenas skapas lönsamhet. Semcons dotterbolag Goodpoint ger din verksamhet stöd i att utforma ändamålsenliga strategier, effektiva riktlinjer, träffsäker hållbarhetskommunikation och transparent rapportering inom hållbarhetsfaktorerna Environment, Social och Governance (ESG).

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Klara hållbarhetskraven

Första steget mot långsiktigt hållbara och lönsamma affärer är att ha koll på de krav som ställs på verksamheten. Det gäller såväl lagstiftning som krav och önskemål från intressenter.

Våra experter har bred och djup kunskap i implementering, integrering, revision och ständig förbättring av hållbarhetsarbete i enlighet med kraven i exempelvis ÅRL, LOU, GRI 2021 och ISO-standarderna 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö).

Exempel på tjänster:

 • Utbildning i befintlig och annonserad lagstiftning
 • Lagbevakning och efterlevnadskontroll
 • Omvärldsanalys och benchmark
 • Miljö- och hållbarhetsutredning
 • GAP-analyser
 • Revisioner

Riskhantering

För en långsiktigt hållbar affärsmodell krävs proaktivt arbete med företagets hållbarhetsrisker. Detta innebär identifiering av verksamhetens påverkan på miljö och samhälle samt av hållbarhetsfrågors påverkan på verksamhetens lönsamhet.

Vi hjälper er införa systematiska arbetssätt för kontroll och styrning som tillgodoser kraven från era viktigaste intressenter.

Exempel på tjänster:

 • Intressentdialog
 • Väsentlighetsanalys i enlighet med European Sustainability Reporting Standards (så kallad ”dubbel väsentlighetsanalys”)
 • Utredning, analys och bedömning av verksamhetens risker och möjligheter

Hållbarhetsrapportering och affärsutveckling

Med riskerna under kontroll förs nu fokus över på möjligheterna. Hur kan hållbarhetsfrågan skapa nytt värde för er och hur kan ni öka er positiva påverkan på klimat och samhälle?

Vi hjälper er här att skapa en hållbarhetsstrategi som tar likades hänsyn till dessa aspekter, samt att effektivt kommunicera den genom förstklassiga hållbarhetsrapporteringar.

Med riskerna under kontroll förs nu fokus över på möjligheterna. Hur kan hållbarhetsfrågan skapa nytt värde för er och hur kan ni öka er positiva påverkan på klimat och samhälle?

Exempel på tjänster:

 • Hållbarhetsstrategi i linje med nationella och internationella krav och mål
 • Kommunikation: tydlig och korrekt formulering av påverkan (intern & extern)
 • Utbildning i EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering CSRD, EU-taxonomin och GRI 2021
 • Insamling, tolkning och analys av hållbarhetsdata
 • Projektledning och textproduktion

Bli förebild

Här har hållbarhet integrerats i kärnverksamhet, affärsmodell och produktutveckling. Ert starka varumärke och ledande hållbarhetsarbete ger er nu möjligheten att driva omställningen inom er bransch.

Semcon hjälper er att fortsätta utvecklas, skapa värde av er affär och positionera er som en förebild för potentiella och nuvarande medarbetare, konkurrenter och organisationer i andra branscher.

Exempel på tjänster:

 • Formulering och uppföljning av hållbarhetskrav i upphandling
 • Varumärkesförflyttning
 • Employer branding
 • Utveckling av partnerskap.