Hur kan jag hjälpa dig?

Hållbara kundprojekt

Sedan Semcon grundades 1980 har vi utvecklat tekniska lösningar som gör skillnad – för människan och vår planet. Vi hjälper våra kunder i deras utveckling av förnybara energilösningar, elektrifierade transportlösningar, läkemedel och medicintekniska lösningar och mycket mer. Utveckling av fysiska och digitala produkt och produktionslösningar har varit en del av vår kärnverksamhet under många år. 2022 förvärvade Semcon Goodpoint, ett svenskt konsultföretag med omfattande kompetens som spänner över hela hållbarhetsområdet, från klimat och miljö till mänskliga rättigheter och affärsetik.

Vår kombination av expertis

Genom vår samlade expertis inom fysisk och digital produkt och produktionsutveckling och hållbarhet har vi nu en stark position för att hjälpa våra kunder att ta ett helhetsgrepp. Samtidigt som vi kan hjälpa våra kunder i enskilda frågor så kan vi också hjälpa till med en färdplan för framtiden. Hela vägen från en hållbar strategi och en framtidssäkrad affärsmodell till hållbar produkt- och tjänstedesign, produktionsutveckling och en ansvarsfull organisation och värdekedja.

Kundcase

Läs mer om hur vi kan hjälpa till på vår erbjudande-sida.

Våra tjänster