Hur kan jag hjälpa dig?

Hållbart samhälle

På Semcon vill vi driva på omställningen till en bättre värld. Förutom ett stort antal kunduppdrag som bidrar till ett hållbart samhälle har vi ett pro bono-program där vi hjälper ideella organisationers i deras viktiga arbete. Och vi samarbetar med likasinnade partners som delar vår vision om en bättre morgondag.

CSR Program

Det är viktigt för oss att ta ett socialt ansvar på de marknader där vi verkar. Inom ramen för vårt CSR-program kan Semcons medarbetare bidra med mer än 1000 timmar per år i lokala CSR-projekt som bidrar till FN:s hållbarhetsmål. Inom ramen för detta program föreslår och driver våra medarbetare olika typer av pro bono-projekt. Samtidigt som vi strävar efter att hitta projekt där vi kan bidra med vår kärnkompetens, lägger vi också tid på lokala välgörenhetsprojekt och sociala hjälpinitiativ. Varje division har ett eget CSR-ombud som ansvarar för att planera och organisera verksamheten lokalt.

CaseDigitala Lösningar

App för Räddningsmissionens sociala supermarket

Kolla in caset

CaseProdukt­utveckling

Design och UX för Fair Action

Kolla in caset

Partnerskap

Vi arbetar tillsammans med likasinnade partners för att driva vår interna och externa hållbarhetsagenda. Genom dessa partnerskap säkerställer vi kunskapsdelning och spännande samarbetsprojekt. Allt med målsättningen att påskynda omställningen till ett cirkulärt samhälle med nettonollutsläpp, där mänskliga rättigheter respekteras.

Läs mer om hur vi arbetar tillsammans med våra partners i vår Hållbarhetsrapport 2022 (sidorna 51-52).