Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2024.07.05

Semcons klimatmål godkänt av Science Based Target initiative

Semcons klimatmål har nu validerats och godkänts av Science Based Target initiative (SBTi).

Dela:

– På Semcon kombinerar vi ingenjörskonst, digitala tjänster och hållbarhetskompetens och stöttar våra kunder i utvecklingen av gröna teknologier, omställningen till nettonoll och cirkulära värdekedjor – och mycket mer. Även om vår största möjlighet att bidra till klimatomställningen är genom våra kundprojekt, så måste vi också själva göra det som krävs av alla företag och organisationer just nu. SBTi:s godkännande av vårt klimatmål säger oss att vårt åtagande är i linje med 1,5°C-ambitionen, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

Semcons kortsiktiga klimatmål, som nu godkänts av SBTi är:

Semcon åtar sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser (GHG) i Scope 1, 2 och 3 med 50% till 2030 från basår 2019.*

*Målet omfattar biogena markrelaterade utsläpp och upptag från biomassa.

– Vetenskapliga rapporter indikerar att den globala uppvärmningen sannolikt kommer att nå 1,5°C redan i slutet av 2020-talet eller tidigt 2030-tal och nästan 3°C under detta århundrade, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för vårt samhälle. För att lyckas med klimatomställ­ningen måste vi ställa om till en cirkulär ekonomi. Det är hög tid att tänka i nya banor och ompröva hur företag bedriver sin verksamhet. På Semcon kan vi hjälpa våra kunder med ett holistiskt och stegvis förhållningssätt på resan mot nettonoll och cirkulära värdekedjor, säger Heidi Östlund, hållbarhetschef på Semcon.

I juni 2021 åtog sig Semcon att sätta mål i linje med 1,5°C-ambitionen med SBTi. På grund av Ratos förvärv av Semcon under 2022 lämnades sedan Semcons förslag till kortsiktigt mål in i december 2022. Målet lämnades in igen i november 2023 då koncernstrukturen ändrades efter avyttringen av Semcons affärsområde Produktinformation (idag det självständiga bolaget Aleido).

Sedan 2021 är Semcons övergripande målsättning att halvera utsläppen till 2030 och nå nettonoll till 2040 jämfört med basår 2019. Bolagets största utsläppskategorier är relaterade till medarbetarnas pendling till och från jobbet, tjänsteresor och inköpta varor och tjänster.

Läs mer om Semcons hållbarhetsarbete.

Om Science Based Target initiative
SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis för att sätta vetenskapligt baserade mål samt gör oberoende utvärderingar av företags mål. Läs mer på www.sciencebasedtargets.org.

Kontakt

Kristina Ekeblad

Communications Director

Heidi Östlund, Semcon

Heidi Östlund

Head of Sustainability

Markus Granlund, Semcon

Markus Granlund

President & CEO