Hur kan jag hjälpa dig?

Ledningssystem och policyer

Semcons ledningssystem inkluderar vårt kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och rutiner och dokument gällande arbetsmiljö och informationssäkerhet. Vårt ledningssystem inkluderar relevanta policys, processer, dokument och information för att uppfylla kraven och säkerställa framgångsrika kundleveranser. Arbetet utförs enligt vårt ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485.

Dessutom har vi vissa interna policys, inklusive en Hälsa och Välbefinnande-policy, en Mångfald och Inkludering-policy, en Policy för Affärsresor, en Policy för Distansarbete, en Informationssäkerhetspolicy och olika integritetspolicyer.

Visselblåsarpolicy

Genom vårt anonyma visselblåsarverktyg kan våra medarbetare och andra rapportera misstänkta överträdelser av gällande lag, vår Uppförandekod och andra allvarliga överträdelser och oegentligheter. Läs mer och rapportera i vårt visselblåsarverktyg.

Hållbarhet

På Semcon stöttar vi våra kunder med nya perspektiv – att hitta smartare lösningar för en bättre värld. Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Om Semcon

Vi hjälper våra kunder med nya perspektiv på deras verksamhet, oavsett om det handlar om att uppdatera en befintlig produkt eller tjänst, utveckla ny teknik eller förutse framtida behov.

Våra erbjudanden

Vi kombinerar ingenjörskonst, digitala tjänster och hållbarhetskompetens till ett unikt erbjudande inom produkt-, produktions- och tjänsteutveckling. Här hittar du alla våra erbjudanden A-Ö.