Hur kan jag hjälpa dig?

FORSKNING OCH INNOVATION.

Att vara i synk med den senaste forskningen är en viktig pusselbit när vi bygger upp vår expertis. Det håller våra specialister uppdaterade och redo att erbjuda den bästa supporten till våra kunder.

På Semcon är vi sedan många år engagerade i forskningsvärlden och vi deltar i flera olika projekt. Forskningsområdena omfattar till exempel förarlösa fordon, nya e-hälsolösningar, vätgasproduktion, artificiell intelligens eller bättre användarupplevelser.

Syftet är att öka vår specialistkompetens och delta i den senaste teknikutvecklingen, vilket leder till mer innovation. Genom olika forskningsprojekt och kontakter med universitet kan Semcon också öka möjligheterna till rekrytering samt göra företaget till en mer intressant arbetsplats.

Forskningsresultat från en sektor kan ofta användas i andra branscher. Kunskap om autonoma bilar kan till exempel appliceras inom andra områden liksom nya interaktionsteknologier kan användas inom flera sektorer. Forskningsresultat, internationella perspektiv och erfarenheter från olika industriprojekt matas också in i vår innovationsverksamhet.

Några exempel på projekt:

Delfin – A national e-health system within diabetes

GRASS – Internet of Things in the garden

Salience4cav project

ESPLANADE – Safe autonomous vehicles

Born 2 Drive – Autonomous driving

FUSE – FUnctional Safety and Evolvable architectures for autonomy

Synligare – Requirements engineering of complex safety critical vehicle systems

PAW – Pilot for novel software based service in the vehicle industry, business development and cooperation

BIFI2 – Connected solution for surveillance of road stability

Kontakta oss

Anders Sundin, Semcon

Anders Sundin

Business Manager

Innovation