Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Uppkopplade postbilar visar om vägen håller

Under tjällossningsperioden stängs många mindre vägar av för trafik trots att de är körbara vilket leder till längre transporter och större miljöpåverkan.

KundSwedish Transport Administration (BiFi)

BranschMobility

KompetenserUppkopplade lösningar

Bakgrund

Forskningsprojektet BiFi har med hjälp av uppkopplade postbilar analyserat vägars bärighet i realtid och presenterat informationen på en hemsida. Under det treåriga projektet har vägarna kunnat hållas öppna 50 procent längre än tidigare – till nytta för åkeriägare, boende och Trafikverket. De flesta har nog sett de spår som uppstår när tung trafik kör på mjuka grusvägar i samband med tjällossningen. För att spara underhållskostnader stängs idag en del vägsträckor av för trafik under förutbestämda perioder. Detta skapar problem för bland annat skogsnäringens transporter, där föraren ofta tvingas ta långa omvägar som kostar tid, pengar och bidrar till ökad miljöpåverkan. Även de boende och samhällsfunktionerna i områdena drabbas. Med bättre information om bärigheten i underlaget skulle vägarna kunna hållas öppna längre. Det blev startpunkten för forskningsprojektet BiFi (Bärighetsinformation genom fordonsintelligens).

BiFi består av ett system som kan prognostisera om en väg är körbar eller inte. Lösningen, som har utvecklats av Semcon och Klimator, använder en kombination av fordonsbaserade vibrationsmätningar som samlats in med hjälp av ett 50-tal postbilar, kombinerat med klimatologisk och geologisk information. Den insamlade informationen presenteras grafiskt i realtid på en hemsida där åkare, boende och Trafikverket kan följa vägarnas status.

Projektet har drivits i tre säsonger mellan 2014 och 2016 och slutrapporten visar att BiFi kan minska behovet av att stänga vägarna med 50 procent – och bidra positivt till både transportnäringen och livskvaliteten i berörda områden.

BiFi är ett bra exempel på en objektiv metod som gör att vi kan förbättra vår kunskap om grusvägars bärighet. Det gäller framförallt vid tjällossning men även vid andra perioder då vägen riskerar att inte kunna bära tunga fordon

Thomas Asp, projektledare på Trafikverket.

Fakta BiFi:

  • Semcon startade forskningsprojektet BiFi 2010 tillsammans med Klimator. 2012 övergick det i ett demonstrationsprojekt för Trafikverket i Sverige.

  • Projektet pågick under de tre tjällossningssäsongerna 2014, 2015 och 2016.

  • Utfördes i de 4 driftområdena Nora, Arboga, Örebro och Halsberg som täcker in ett område på 8 546 km²

  • Våren 2015 valde även finska Trafikverket att implementera BiFi som ett demonstrationsprojekt.

Kontakt

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network