Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Snart kan bilen leverera sig själv

Idag förflyttas en bil omkring 25 gånger manuellt innan den når slutkonsumenten. Ny forskning kan nu visa hur bilar förarlöst kan transporteras genom logistikkedjan. Systemet har utvecklats av Semcon i samarbete med sju andra företag. Redan idag finns en prototyp klar.

KundBorn To Drive

BranschMobility

KompetenserAutonoma lösningar

Bakgrund

Varje år produceras cirka 80 miljoner bilar runt om i världen, men logistiken från fabrik till slutkund är omfattande, kostsam och helt manuell. Genom svenska forskningsprojektet Born to Drive har en ny mjukvarulösning tagits fram som låter fordonen förflytta sig själva.

I dagsläget är Born to Drive utvecklat för att styra bilar från produktionslinan ut på en uppsamlingsplats i väntan på att transporteras vidare. Men systemet kan utvecklas vidare för att effektivisera andra delar av logistikkedjan så som förflyttning upp på lastbilar, tåg eller fartyg. Den nya mjukvaran fungerar med de sensorer som redan finns i bilar idag och kräver alltså ingen extra hårdvara. "Vi ser att autonom teknik börjar bli verklighet i allt fler branscher. Tekniken är nu mogen för att gå från vision till praktisk tillämpning. Skiftet kommer ske snabbt", says Markus Granlund, vd och koncernchef, Semcon

Förutom mjukvaran i bilarna består Born to Drive av ett back end-system. Systemet styr hela logistikflödet och håller koll på var bilarna befinner sig, samt deras bränslenivåer. "Det som gör Born to Drive unikt är att det helt och hållet är en mjukvarulösning. Det gör systemet både kostnadseffektivt och skalbart. Eftersom det redan finns en fungerande prototyp kan systemet vara implementerat redan inom några år" säger Johan Isacson, projektledare för Born to Drive.

Spela
SE VIDEON: Om projektet

Born to Drive har pågått i två år och är ett samarbete mellan teknikbolag, myndigheter, komponenttillverkare och Volvo Cars. Semcon har haft en central roll i projektet med ett övergripande tekniskt ansvar, bland annat med utvecklingen av bilens kontrollalgoritmer, positionering och kommunikation med trafikledningssystemet.

Ett projekt genomfört i samarbete mellan Actia, Combitech, Consat, RISE Viktoria, Semcon, Trafikverket, Volvo Car Corporation och VTI.

Kontakt

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech