Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelMobility

Torkar bort oron vid omkörning

Ibland täcks vindrutan obehagligt snabbt av vatten och det tar en tid innan torkarsystemet eller du som förare hinner reagera. 50% av förarna känner oro vid omkörning av en lastbil i blött väglag. ProActive Wipers är en smart vindrutetorkare som aktiveras redan innan vattnet träffar rutan.

Dela:

ProActive Wipers (PAW) är en ny mjukvara till vindrutetorkarna som använder information från bilens kamera, radar och regnsensor. Funktionen vet därför när ett större fordon innebär risk för plötsligt vattenstänk och gör sig redo. Samtidigt som vattnet träffar rutan sveps det bort och ger föraren säker sikt.

PAW är ett bra exempel på hur man kan dra nytta av teknik som redan finns i bilen på nya kreativa sätt – i det här fallet för att göra vindrutetorkarna smartare och säkrare för användaren.

– Per Hagman, ansvarig för aktiv säkerhet och autonom körning på Semcon.

PAW är en egenutvecklad och patentsökt innovation från Semcon som använder information från bilens befintliga utrustning. Funktionen har utvärderats i verkliga förhållanden och mjukvaran skulle enkelt kunna implementeras i dagens bilar.

Spela

Utvecklingsteamet ser även flera andra möjligheter med PAW. Informationen som samlas in skulle till exempel kunna användas för att förutse risken för vattenplaning – och för att varna andra fordon. Semcon ser också en stor potential för PAW när de autonoma fordonen når marknaden.

Förarlösa bilar är beroende av att kritiska sensorer och kameror bakom vindrutan hålls fria från smuts och vatten. Intelligensen i PAW skulle därför kunna bidra till att öka säkerheten och tillförlitligheten hos självkörande fordon.

– Per Hagman, ansvarig för aktiv säkerhet och autonom körning på Semcon.

ProActive Wipers är en ny smart vindrutetorkare som använder information från bilens kamera, radar och regnsensor för att läsa av omgivningen – och säkra sikten vid omkörningar och möten

Kontakt

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech