Hur kan jag hjälpa dig?

Kvalitets­hantering

Har du rätt kompetens och verktyg för att säkerställa att din organisation, dina produkter och dina tjänster upprätthåller högsta möjliga kvalitet? Semcon erbjuder senior expertis i flera områden inom kvalitetshantering.

Caroline Heuman

Area Manager

Quality Management Stockholm

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Vi på Semcon tror på att ett användarvänligt och intuitivt kvalitetssystem är den bästa grunden för att främja en framgångsrik kvalitetskultur och attityd inom vår bransch, både för våra kunder och deras leverantörer. Ett sådant kvalitetssystem ska både spegla hur vi på Semcon arbetar och ta sikte på att hela tiden nå en allt högre kvalitetsnivå.

Vi kan rådgiva och stötta våra kunder och leverantörer med att uppnå och upprätthålla den önskade kvalitetsnivån, medan vi även stärker våra egna kvalitetsrutiner.

- Anna Nordelöf, Area Manager Quality Excellence, Semcon

Kvalitetshantering är baserat på nära samarbete mellan alla intressenter för att stärka produkter, tjänster och företagskultur.

Framgångsnycklar:

 • Ett väletablerat, användarvänligt, och lättförståeligt kvalitetshanteringssystem.
 • En förpliktelse gentemot ett kontinuerligt förbättringsarbete
 • Samarbete mellan alla intressenter
 • Ett pålitligt, högkvalitativt leverantörsnätverk
 • Proaktivt kvalitetsingenjörsskap

Kvalitetshantering - leverantörer (Supplier Quality Management)

Ett pålitligt, högkvalitativt leverantörsnätverk

Leverantörskvalitetshantering är ett intimt och transparent samarbete mellan ett företag och dess leverantörer för att skapa en effektiv distributionskedja. På Semcon kan vi ta en rådgivande roll i att stötta våra kunder för att säkerställa ett pålitligt och högkvalitativt leverantörsnätverk.

Detta genomförs genom att:

 • Samarbeta med leverantörer för att förbättra processer, produkter, tjänster, och företagets kultur
 • Säkerställa en pålitlig distributionskedja
 • Utvärdera och omvärdera leverantörers effektivitet
 • Etablera ömsesidigt förtroende genom öppen och transparent leverantörskommunikation och samarbete
 • Vara lyhörd gentemot våra leverantörers utmaningar och uppmärksamma deras insatser

Kvalitetsingenjörsskap (Quality Engineering)

En proaktiv kultur och attityd som genomsyrar hela organisationen

Kvalitetsingenjörsskap refereras ofta som en separat bransch som jobbar proaktivt för att minska risker och att övervaka, analysera och förbättra kvalitetsarbetet. På Semcon strävar vi alltid efter att göra optimering av kvalité en grundpelare i alla våra ingenjörsprojekt.

Det ultimata målet är att investera i kvalitetsmetoder för produkter och produktionsutveckling där potentiella fördelar är:

 • Fler kunder och mer tillväxt
 • Lägre kostnader
 • Högre vinstmarginaler

Vi kan stötta våra kunder med rådgivning och genom att skapa kvalitativa ingenjörslösningar för produkter och produktion.