Hur kan jag hjälpa dig?

Autonoma lösningar

Först var det gräsklipparen, sedan bilen och sedan stora maskiner som snöplogar. Industrin behöver hela tiden fortsätta att utveckla mer kostnadseffektiva, miljövänliga processer och produkter. Många företag ser nu på automatiserade och autonoma lösningar som nästa steg på vägen mot förbättring.

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Våra Erbjudanden

Se alla projekt

Automatiserade maskiner och fordon

Autonoma lösningar är inget nytt. De är baserade på automatisering som utvecklats under mer än ett sekel av industrialisering, fram till dagens robotlösningar. Självkörande fordon är inte heller någon nyhet – de är baserade på system för aktiv fordonssäkerhet och på ADAS (Advanced Driver Assistance System), som har varit under utveckling sedan 1990‑talet. Det som är nytt är helt autonoma fordon med HAD (High Autonomous Driving), som motsvarar nivåerna 4 och 5 på SAE-skalan för autonom körning.

Människan framför tekniken

På Semcon har vi arbetat med avancerad utveckling av aktiv säkerhet och ADAS i mer än tio år tillsammans med våra ledande kunder, som till exempel Volvo Cars, BMW, Volvo Trucks och Autoliv/Veoneer. Vi har lärt oss mycket under detta årtionde och lagt grunden för HAD.

För att kunderna ska välja självkörande bilar måste de både kännas och faktiskt vara säkrare än manuellt körda bilar. Jämför detta med en färd i en berg- och dalbana, som är gjord för att kännas skrämmande men i själva verket är mycket säker.

Tekniska utmaningar inom det autonoma

Förutom att arbeta med användarupplevelsen står vi också inför ett antal viktiga tekniska utmaningar som fortfarande måste åtgärdas för att kunna implementera helt autonoma fordon framgångsrikt. I huvudsak är dessa:

 • Miljöuppfattning: Fordonet måste alltid korrekt kunna tolka hela sin miljö. En viktig funktion är sensorfusion – hantering av information från många källor, som kamera, radar och LIDAR-sensorer, geodata och V2X-data. Dessa källor till indata, liksom hanteringen och tolkningen av data, är fortfarande under utveckling.

 • Beslutsfattande: Ett helt självkörande fordon måste kunna hantera ett oändligt antal verkliga scenarion. Därmed blir det omöjligt att programmera kod på vanligt sätt (det går inte att hårdkoda åtgärder för att hantera ett oändligt antal fall). Därför behövs smarta inlärningsalgoritmer.

Semcon är specialiserat på teknik för maskininlärning och djupinlärning, och arbetar med att lösa problem gällande omgivningsuppfattning och beslutsfattande. Vi erbjuder våra kunder heltäckande lösningar för AI/maskininlärning, från fastställandet av kraven för användning tillsammans med kunderna till utveckling av maskininlärning/djupinlärning och slutligen produktintegrering, verifiering och validering.

Läs mer om vår expertis inom AI.

Vårt erbjudande för automatiserade fordon

Semcons erbjudande är att korsa automatiserade och autonoma koncept från olika branscher för att kunna erbjuda dessa lösningar till nya kunder och segment.Automatiserade lösningar verkar vara särskilt väl lämpade för följande applikationer:

 • Verksamhet inom avgränsade områden, t.ex.inom industri eller jordbruk

 • Fartgränser

 • Kommunikations- och navigeringsutmaningar mellan maskiner och byggnader

 • Arbetsmiljöförbättringar vad gäller hälsa och säkerhet

 • Längre drifttider för utrustning

Vi kan utveckla skräddarsydda lösningar för dessa utmaningar som till stor del är baserade på teknik och komponenter från bland annat fordonsindustrin.

Våra kompetensområden när det gäller automatiserade lösningar:

 • Skapa färdplaner så att automatiserade lösningar kan implementeras

 • Kartläggning och navigeringsalternativ

 • Mönster och objektigenkänning

 • Anslutning och datahantering

 • Maskininlärningssystem

 • Prototyptillverkning och validering