Hur kan jag hjälpa dig?

Datahantering & AI

Den extremt snabba utvecklingen inom datahanteringsplattformar och AI-verktyg ger oöverträffade möjligheter för alla typer av organisationer att dra nytta av sin data på sätt som vi inte kunde föreställa oss för några år sedan. Vet du hur du får ut det mesta av din data?

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Våra erbjudanden:

Se alla projekt

Idag kan AI-verktyg som ChatGPT sortera igenom stora mängder data och ge slutanvändarna sofistikerade svar och resonemang. På Semcon kan vi hjälpa dig med skräddarsydda lösningar som antingen är byggda kring befintliga AI-verktyg (t.ex. Generativa AI-verktyg) eller lösningar byggda från grunden efter dina behov.

Behov ett AI-baserat datahanteringssystem kan uppfylla:

  • Hur företag kan dra nytta av sin data
  • Datadrivna sätt att skapa nya tjänster och produkter
  • Produkt- och produktionsoptimering
  • Optimering av flöden, processer och logistik
  • Effektivisera interna processer och förkorta ledtiderna
  • Effektivisera service och underhåll
  • Förbättra Business Intelligence och verksamhet
  • Öppna upp för ytterligare datadrivna lösningar, till exempel AI-lösningar som behöver tillgång till rätt sorts data

AI-lösningar som gynnar slutanvändaren

På Semcon sätter vi människor före teknik. Teknik har inget egenvärde – vad den ger människor är det som gör den värdefull. Detta gäller även för AI-lösningar. Vi måste alltid börja med mänskliga behov om vi ska utveckla relevanta produkter. Och eftersom Semcon var en tidig användare av maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL), har vi nu bred expertis och erfarenhet inom området. Vi har utvecklat ett antal avancerade lösningar för bildbehandling och klassificering av objekt från både kamera och LIDAR-sensorer som en del av våra AI-projekt för fordon.

Workshops för att identifiera potential

En hel del framsteg har gjorts när det gäller den digitala revolutionen. Om de ska hänga med i utvecklingen måste företag av alla slag – oavsett storlek eller vilken bransch de verkar i – lyssna på sina slutanvändare och sedan anpassa och utveckla sin verksamhet och produktion med den senaste tekniken. Kunskaper om AI krävs om du ska skapa en smart produkt eller en autonom maskin, eller om din produktion ska bli en del av Industry 4.0-visionen. Semcon arbetar för närvarande med företag som är vana vid att arbeta med AI-lösningar, samt företag som precis har påbörjat sin resa i detta avseende. AI är något som alla företag måste ta ställning till, och det finns potential överallt – till exempel inom bild/text/röstbehandling, process/produktion/logistikoptimering och prediktiv analys och underhåll.

Spetsforskning inom AI

Semcon fokuserar på forskning inom AI och är involverad i ett antal forskningsprojekt. Detta håller oss i kontakt med de senaste trenderna och rönen inom området, vilket skapar en trygghet hos våra kunder.

”Utvecklingen och resultaten som vi har sett under de senaste åren är hisnande och visar att maskininlärning är ett fantastiskt verktyg när det gäller att lösa problem. Med det sagt, en bättre förståelse av modellerna behövs innan de kan användas i säkerhetskritiska applikationer.”
- Jens Henriksson, filosofie doktor med inriktning på verifiering av djupinlärning.

Ett antal av våra forskningsprojekt handlar om vad som behöver göras innan vi kan använda maskininlärning i säkerhetskritiska applikationer – till exempel i autonoma bilar.