Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Yeti – Självkörande snöplogar på flygplatsen

Varje vinter leder snöproblem till mängder av försenade flyg och strandade resenärer världen över. För en mer effektiv snöröjning har nu självkörande snöplogar för första gången testats på en flygplats i Norge.

KundYeti Move

BranschMobility

KompetenserAutonoma lösningar

Bakgrund

Yeti Move, som samägs av Semcon, Øveraasen och Husqvarna, har i samarbete med Semcons experter utvecklat ett avancerat kontrollsystem för självkörande fordon som används i miljöer där det ställs höga krav på säkerhet, precision och tillförlitlighet. Systemet har hittills testats på flygplatser och vägbyggen men möjligheterna för fler användningsområden är stora.

Mars 2018

I mars 2018 testades de autonoma fordonen för första gången på en snöig flygplats 200km norr om Oslo, i ett projekt för norska flygplatsoperatören Avinor. De har också testkörts på Oslo flygplats under vinter 2018/2019. Syftet med det här projektet inom området Applied Autonomy är att ge ökad effektivitet och minskade förseningar på flygplatser.

Spela
WATCH VIDEO: Om projektet

Det ställs höga krav på snöröjning på flygplatser. Start- och landningsbanor måste vara helt fria från snö för att flygtrafiken ska flyta på. För att alltid vara redo behöver flygplatser idag ha personal som står beredda att när som helst rycka in och röja snö.

Detta är ett bra exempel på hur autonomi kan skapa både ökad lönsamhet och mervärde för oss människor

– Markus Granlund, vd på Semcon

Snöplogarna är 20 meter långa, 5,5 meter breda och har kapacitet att röja en areal på 357 500 kvadratmeter i timmen. Unikt för de autonoma fordonen är att de kan röja snö i formationer om flera fordon och med samma höga precision oavsett väderförhållanden.

Spela
WATCH VIDEO: Intervjuer med samarbetspartners

Semcon har konstruerat ett kontrollsystem som lägger upp digitala mönster för autonom snöröjning på flygplatser. Systemet kan sedan ladda ner mönstren och övervaka ett antal fordon som navigerar med hjälp av RTK GPS, en noggrann form av positionsmätning, och kommunicerar med hjälp av 4G-modem.

Semcon bidrar i projektet med sin expertis inom komplexa realtidssystem och autonom teknik. Yetiprojektet är ett bra exempel på vad som kan åstadkommas inom området Applied Autonomy.

Läs mer om Autonomous Solutions

Kontakta oss

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Baard Røsvik, Semcon

Baard Røsvik

Business Development Manager