Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Världens högsta vindkraftstorn i trä

Sverige har fått ett nytt vindkraftstorn i trä. Semcon har bistått träteknologiföretaget Modvion i utvecklingen av deras unika träkonstruktioner för vindkraftverkstorn. Ett torn byggt i moduler av laminerat trä möjliggör högre torn än stål vilket gör att det går att utvinna mer el samtidigt som CO2-utsläppen från materiallogistiken minskar.

KundModvion

BranschEnergi

KompetenserMekanikProdukt­utveckling

Bakgrund

Under hösten/vintern 2023 inviger Modvion världens högsta och största vindkraftstorn i trä utanför Skara. Tornet är 105 meter högt och företagets första kommersiella vindkraftstorn. Vindkraftverkets totalhöjd blir 150 meter. Modvions affärsidé är att nyttja träets egenskaper och använda laminerat trä i alla situationer där det är möjligt. Och fördelarna är många. Med modulära träkonstruktioner går det att bygga högre vindkrafttorn än tidigare vilket gör det möjligt att utvinna mer el från varje vindkraftverk. Dessutom underlättas logistiken både tack vare ett lättare material och att de är i moduler. CO2-utsläppen minskar också avsevärt jämfört med stål och betong.

Vi ser oss själva som företrädare för svensk innovationskraft och en ny grön industri. Genom att ta till vara nordiska råvaror och svensk teknologi kan vi erbjuda klimatneutral vindkraft till en växande global marknad.

- Otto Lundman, vd på Modvion

Läs mer om Modvion.

Kontakta oss för att veta mer

Jukka-Pekka Mäki, Semcon

Jukka-Pekka Mäki

Area Manager

Product Engineering