Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Smart medicinteknik för effektiv sjukvård

Det finns situationer där varje sekund spelar roll. Där rätt kommunikation vid rätt tillfälle kan göra stor skillnad i en människas liv. Att hjälpa människor att samarbeta och kommunicera sömlöst är en viktig drivkraft bakom alla Ascoms produkter – som till exempel deras smartphone Myco 3 som utvecklats tillsammans med Semcons designavdelning.

KundAscom

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

I slutet av 2018 lanserades Ascoms smartphone Myco 3 tillsammans med Semcon – en innovation tänkt att hjälpa bland annat sjukvården effektivisera hur de arbetar och förenkla flödet kring hur kritisk information utbyts.

Vårt mål med Myco 3 är att göra det så enkelt som möjligt att kommunicera i en professionell miljö, där en stor mängd aktiviteter behöver samordnas och genomföras på kort tid.

– Patrik Hartvig, Vice President Global Product Line Mobility på Ascom

Myco 3

Myco 3, en uppföljare till Myco 2 som var Ascoms första smartphone, ger tillgång till en stor mängd funktioner och ett enormt ekosystem av appar. Allt för att skapa medicinteknik med nya förutsättningar för effektivitet, säkerhet såväl som nöjda patienter eller kunder. Idag erbjuder Ascom kompletta lösningar anpassade för olika typer av arbetsplatser, utbildning och support efter att kunden har börjat använda sig av någon av företagets produkter.

Design för hela produktportfolion

Semcon har sedan en lång tid tillbaka samarbetat med Ascom kring hela företagets produktportfolio – som dels riktar sig mot sjukvårdspersonal, men även för professionella användare inom många andra branscher. Som exempelvis tillverkningsindustrin och retail.

En viktig del av vårt arbete handlar om att förvalta och utveckla Ascoms varumärke då vi gestaltar deras användarcentrerade produkter.

– Patric Svensson, gruppchef för Produktdesign på Semcon

En strategisk partner inom medicinteknik

I detta projekt, såväl som i tidigare och kommande samarbeten, har Semcons roll både kretsat kring den visuella utformningen av produkten såväl som strategin. Tillsammans med Ascom tittar teamet på att lägga upp en långsiktig designstrategi för pågående och planerad produktutveckling inom medicinteknik.

Semcons leverans:

  • Strategisk rådgivning
  • Varumärkesarbete
  • Designkoncept
  • Gestaltning av Ascoms Myco 3 smartphone
  • Produktdesign för hela Ascoms produktportfölj

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design

Sara Sjögren, Semcon

Sara Sjögren

Country Manager Sweden

East & South