Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Utveckling av framtidens mangel för Pexymek

Pexymek är ett svenskt företag som tillverkar kallmanglar till hushåll. Att mangla textilier skapar flera fördelar, som till exempel att de håller längre och inte behöver tvättas lika ofta. Pexymek, som har all sin produktion i Sverige, ser en ökad relevans för sin mangel och valde att anlita Semcon för att ta fram en uppdaterad produkt som tilltalar fler användare.

KundPexymek

BranschIndustry

KompetenserMekanikDesign & User ExperienceEkodesign

Bakgrund

Att mangla är en gammal tradition i de nordiska länderna. Processen ger släta dukar och lakan och gör dessutom att textilierna håller längre och inte behöver tvättas lika ofta. Att mangla är populärt hos en liten grupp, men intresset ökar vilket gjort att Pexymek ser behovet av en modern mangel som lockar en bredare målgrupp och valde Semcon som partner för produktutveckling.

Ny design som guidar användaren

Designmässigt har mangeln inte utvecklats alls de senaste decennierna. På teknikfronten har det däremot hänt desto mer, vilket tillåter både ny design och funktion. Semcon och Pexymek satte ambitionen högt och ville ta fram en modern, lättanvänd mangel som kunderna vill låta stå framme. Mangeln ska tilltala såväl erfarna som nya manglare, vilket ledde till användarstudier och fokusgrupper för att förstå de olika målgruppernas behov och önskemål. Den nya designen guidar användaren med hjälp av ljus som bland annat visar vilka funktioner som är tillgängliga.

Vi har gjort tester med många olika människor för att lära oss hur de tänker och agerar. Vi sätter alltid användaren i första rummet och i det här fallet har det varit ovärderligt för att skapa en säker, lättanvänd men samtidigt effektiv mangel för en bred målgrupp.

– Jukka-Pekka Mäki, Area manager, Semcon

Hållbar och kostnadseffektiv

Mangeln tillverkas hos Pexymek i Falkenberg och alla komponenter köps in från Sverige och Europa. Semcon har valt material och metoder för att behålla de lokala leverantörerna vilket medför minskade utsläpp från transporter och en mer kostnadseffektiv produkt.

"En mangel är ett hantverk som kräver manuell handpåläggning i byggandet. Det ska kännas och synas, samtidigt som vi önskade en tilltalande, modern design med ökad säkerhet. Vi hoppas att den här mangeln får flera att mangla och att det bidrar till ökad hållbarhet och minskad konsumtion." säger Emma Stenberg, vd, Pexymek.

Fokus efter Semcons workshop i ecodesign:

  • Livslängd – både från ett tekniskt och estetiskt perspektiv. Lång teknisk livslängd tillsammans med en medveten tidlös design.
  • Reparerbarhet – tekniken inuti mangeln har gjorts lättillgänglig för att göra den lättare att reparera och återvinna.
  • Materialval med avseende på återvunnet material och återvinningsbart material.

Lång livslängd tillsammans med ett enkelt och intuitivt användande, ger goda förutsättningar för flera generationers användande.

Semcons leverans i projektet:

  • Insiktsfas – ex. förstå befintliga och möjliga nya användare.
  • Konceptfas – utformning, användarinteraktion, sätta elektriskt och mekaniskt koncept för den framtida produkten
  • Detaljkonstruktion – detaljutformning av komplett produkt och alla ingående komponenter inför tillverkning.

Kontakt oss

Jukka-Pekka Mäki, Semcon

Jukka-Pekka Mäki

Area Manager

Product Engineering

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design