Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Rätt information när klädindustrin ska synas

Hur kan man bäst presentera komplex information så att den blir enkel att ta till sig? Det var Semcons uppdrag när Clean Clothes Campaign skulle ta fram en ny webbsida. Målet var att journalister och konsumenter lätt skulle kunna förstå vilka klädmärken som betalar sina anställda en lön som går att leva på. Projektet gjordes inom ramen för Semcons CSR-program.

KundClean Clothes

BranschÖvrigt

KompetenserDesign & User Experience

Bakgrund

Clean Clothes Campaign har tagit fram ett nytt verktyg, Fashion checker, som samlar den information som klädföretagen publicerat om vilka löner de betalar sina anställda. Och av de granskade bolagen är det så många som 93 procent som inte betalar en lön man kan leva på.

Att ta reda på vad användarna tycker

Semcon fick i uppdrag att hjälpa Clean Clothes Campaign inom området UX – user experience. Det gjordes genom user research, alltså information om hur användarna tänker och agerar. Därefter genomfördes usability testing för att ser hur informationen kan presenteras på bästa tänkbara sätt.

Researchdelen gjordes genom intervjuer med både konsumenter och journalister. Vi ställde bland annat frågor om köpbeteende, källkritik och vilken information som var viktigast för dem.

– Aili Larusson, UX designer på Semcon

Rätt infografik och texter

Nästa steg handlade om att testa olika förslag på infografik och texter för att se vad testpersonerna förstår, hur de upplevde och tolkade informationen och vilken variant som var bäst. Målet var att se till att verktyget var lätt att använda och hade relevant information.

Semcons CSR-program

Semcons del i projektet har gjorts inom ramen för företagets CSR-program. CSR står för Corporate Social Responsibility och programmet innebär att Semcon avsätter 2 000 timmar per år i koncernen där medarbetare kan engagera sig personligen i olika typer av socialt hållbarhetsarbete som stöttar FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Vad är en levnadslön?

Att få en lön man kan leva på, en så kallad levnadslön (living wage), är enligt FN en mänsklig rättighet. Det innebär en lön som är tillräcklig för att ge en anständig levnadsstandard för en arbetare och deras familj. Det innebär bland annat tillräckligt för att betala för mat, vatten, bostad, utbildning, hälsovård och kläder. Ändå skiljer sig i många länder minimilönen från en lön man kan leva på.

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design