Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Tydlighet och effektivisering med ny projektmetodik för Göteborgs Stad

Tydligare beslutsfattande, smartare koordination mellan projekten och effektivisering genom gemensamma arbetssätt mellan avdelningarna. Vinsterna har blivit många efter att Semcon hjälpt Stadsfastighetsförvaltningen (f.d Lokalförvaltningen) i Göteborgs Stad att implementera projektmetodiken XLPM.

KundGBG Stad

BranschOffentlig sektor

KompetenserProjektmetodikProjekt­ledning

Bakgrund

Semcons Project Excellence-team har sedan 2015 jobbat med att förbättra projektverksamheten i Göteborgs Stads byggande förvaltningar, såsom Fastighetskontoret, Trafikkontoret, m.fl. Under 2022 var det Stadsfastighetsförvaltningens tur att införa Semcons egen projektmetodik XLPM. Stadsfastighetsförvaltningen jobbar till exempel med nybyggnationer och förvaltning av förskolor, skolor och äldreboenden och har drygt 600 anställda och kan ha så många som 800 stora projekt igång samtidigt.

Portföljstyrning för ökad effektivitet

Portföljstyrning innebär att en verksamhets alla projekt koordineras av ett antal portföljledare. Tack vare det nya arbetssättet kan Stadsfastighetsförvaltningen gå snabbare framåt med flera projekt samtidigt och dessutom göra smartare upphandlingar eftersom man nu har en annan helhetssyn kring behoven.

Ett annat problem, som inte är ovanligt i större och politiskt styrda organisationer, var en otydlighet kring vem som bestämmer vad. Med hjälp av XLPM blir det tydligare när i processen beslut tas och av vilken funktion. Det leder bland annat till en bättre arbetsmiljö med mindre frustration.

– Göteborgs Stad står inför en period av fler nya satsningar i projektform än på länge. Detta betyder mer arbete över organisationsgränserna både inom staden men också med parter utanför vår organisation. Det är viktigare än någonsin att få förutsättningar att samarbeta bra och enhetligt med projekt, både internt och externt. Semcon har stöttat många av våra stadsbyggande förvaltningar i arbetet och har med stor erfarenhet från projektverksamheten och förståelse för stadens behov tagit sig an uppgiften, säger Maria Hagberg, avdelningschef för utveckling och styrning på Stadsfastighetsförvaltningen.

Utgångsläge på Lokalförvaltningen

  • Otydliga beslutsstrukturer för projekt

  • Bra på att driva enskilda projekt (saknade dock överblick)

  • Avsaknad av gemensamma arbetssätt för projekt mellan avdelningarna

Semcons leverans

  • Tydlighet kring vem som bestämmer vad

  • Infört styrgrupper

  • Infört portföljstyrning

  • Förtydligad avvikelsehantering

  • Gemensamt arbetssätt med övriga byggande förvaltningar

Rustade för ny organisation

Vid årsskiftet 2022/2023 genomförde Göteborgs Stad en större omorganisation och tack vare implementeringen av ett nytt sätt att jobba med projekt står Stadsfastighetsförvaltningen bättre rustade för samgående med andra delar av organisationen.

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg