Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Totalentreprenad för renovering av vattenkraftstation

När Fortum skulle uppgradera kontrollutrustningen i Landafors kraftstation fick Semcon uppgiften att utföra arbetet som en totalentreprenad tillsammans med underentreprenörer inom bland annat elmontage.

KundFortum

BranschEnergi

KompetenserProdukt­utveckling

100 % förnybart

Idag äger och/eller driver Fortum 160 stycken vattenkraftverk runt om i Norden. 100 procent av den el de säljer kommer från förnybara energikällor, varav vattenkraften stod för 28 % av kraftproduktionen under 2017. Landafors är en av Fortums många kraftstationer, belägen i Ljusnan 2 mil från Bollnäs. Det är en strömningsstation och anläggningen har ett bulbturbinaggregat av Kaplantyp med effekten 14 MVA.

Semcons lösning

Arbetet innefattade leverans av el- och kontrollutrustning, som bland annat PLC och HMI-system, reläskydd, låg- och mellanspänningsställverk, magnetiseringsutrustning och DC-system. I leveransen ingick komplett programmering och idrifttagning av styrsystemet med PLC-system, reläskydd och fasningsutrustning. Styrsystemet för vattenkraftverket är uppbyggt med Siemens S7-300 och WinCC Scada.

Resultatet i Landafors

När uppgraderingen av hela kontrollutrustningen i Landafors kraftstation var slutförd hade både person- och brandsäkerheten blivit högre. Semcons arbete hade även resulterat i ökad teknisk prestanda och livslängd. Fortum fick tillgång till ett nytt operatörsgränssnitt med ett flexiblare körsätt såväl som ny fjärrkontroll med bättre övervakning och fjärrkontroll av stationen från driftcentralen. Uppgraderingen av kontrollutrustningen gav även en reducerad underhållskostnad för Fortum och möjliggjorde en minskad miljöpåverkan.

Kontakt

Johan Lundström, Semcon

Johan Lundström

Area Manager

Life Science / Energy