Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Ny elmotor på mjölkbilar minskar utsläpp

KundTine

BranschLife Science

KompetenserElektrifiering

Bakgrund

Varje gång en tankbil kommer till bondgården för att fyllas med mjölk släpps mängder med koldioxid ut i onödan. Anledningen är att lastbilen använder sin överdimensionerade dieselmotor för att driva pumpen som fyller tanken. Nu har teknikbolaget Semcon utvecklat ett elektriskt system för mjölkpumpen som minskar varje lastbils förbrukning med upp till 5000 liter diesel per år. Dessutom minskas både buller och utsläpp på gårdarna. Varje tankbil pumpar mjölk cirka 1000 timmar per år vilket leder till stora kostnader för mejeriet. Genom att installera en batteridriven elmotor minskar både dieselmängden och slitaget på dieselmotorn.

Norska Tine, som står för majoriteten av all mjölktransport i Norge, planerar att installera de nya pumparna i alla sina 250 lastbilar.

När alla mjölkpumpar i Norge drivs med el kommer vi minska dieselförbrukningen med 1,25 miljoner liter per år. Det betyder at CO2-utsläppen reduceras med 3200 ton om året. Den här klimatinvesteringen blir också ekonomisk. Våra kostnader kommer minska med flera miljoner kronor.

– Frode Eggan på norska mejeriet Tine

Skulle alla mejerier i EU använda sig av den här lösningen skulle man kunna spara över 120 miljoner liter diesel årligen. Tekniken kan dessutom överföras till fler områden.

Projektet är ett samarbete mellan Semcon, Tine och Enova.

Spela
WATCH VIDEO: Om projektet

Så fungerar elmotorn

Elmotorns batteri laddas under körning som ett vanligt bilbatteri. Batterierna ger tillräckligt med energi för avfrostare, arbetsljus, vindrutetorkare m.m. som bevarar säkerheten och komforten för föraren. Elektrisk pumpning låter nästan ingenting, vilket betyder att störande buller på gården kan minskas betydligt under hämtningen av mjölk.

Contact us

Frode Christiansen, Semcon

Frode Christiansen

Manager Sales and Business Development