Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Specialmaskin ger ren luft på arbetsplatsen

I många arbetsmiljöer, som bagerier, snickerier, varuhus och lager, fylls luften snabbt av damm- och smutspartiklar. Zehnder tillverkar luftfilter för precis sådana miljöer. När de behövde en ny tillverkningsmaskin för luftfiltren gick uppdraget till Semcon.

KundZehnder

BranschIndustri

KompetenserIndustri­automationMaskinsäkerhet

Bakgrund

Det började med en innovation: En luftrenare där smutsig luft blåser genom ett filter bestående av många tunna, statiskt laddade fibrer, som suger åt sig smutspartiklarna i luften. Företaget Zehnder säljer idag sitt luftreningssystem Clean Air Solutions framförallt till verkstadsindustrin, lager och logistiklokaler och livsmedelstillverkning – överallt där damm skapar problem för de anställda, för företagens produktionsprocesser eller produkter. Semcon har varit involverad i luftrenaren på flera sätt genom åren. Inledningsvis med design och konstruktion av två luftrenare och senast genom att bygga den specialmaskin som producerar de avancerade filtren som sitter i luftrenaren. Zehnder behövde utöka sin kapacitet och efterfrågade en ny maskin som var snabbare, mer effektiv och säkerställde högre tillgänglighet än deras befintliga maskin. Uppdraget har inneburit ett helhetsprojekt där Semcon designat, konstruerat, programmerat och tillverkat hela filtertillverkningsmaskinen med fullt funktionsansvar. För att klara produktionsökningen beställdes även en robotcell för packning och delmontage av filtren. All utrustning funktionstestades i Göteborg innan leverans till Zehnders fabrik i Motala.

Visionen Industri 4.0

I en tid då digitaliseringen sveper över samhällets alla hörn är även produktionsområdet under omvandling. Fördelarna med en uppkopplad industri är många. Industri 4.0 strävar efter en automatiserad och uppkopplad tillverkningsprocess som bland annat kan minska omställningstider och felfrekvenser samt skapa mer skräddarsydda produkter. Genom att mäta och koppla ihop maskiner med varandra kan tillverkningsföretag få bättre facit på vad som fungerar och inte i fabrikerna. Maskinen som Semcon levererat till Zehnder är förberedd för att utnyttja alla digitaliseringens möjligheter, från övervakning och support på distans till AI med dataanalyser och maskininlärning.

Semcons leverans

Produktutveckling:

  • Industridesign, genom uppdatering av formspråket för Zehnder CleanAir luftrenare
  • Omkonstruktion av Zehnder CleanAir luftrenare till ett modulbaserat system, anpassat till det nya formspråket

Specialmaskin och robotcell för tillverkning av luftfilter:

  • Koncept
  • Konstruktion
  • Tillverkning
  • Drifttagning och FAT i Göteborg
  • CE-märkning och dokumentation
  • Leverans, installation, SAT och utbildning hos kund i Motala
  • Service och support

Kontakt

Robert Eliasson, Semcon

Robert Eliasson

Area Manager

Production Development