Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Erfarenhet och expertis i kampen mot Covid-19

Covid-19-pandemin har inneburit ett pressat läge och nya angreppssätt för alla de läkemedelsföretag som nu utvecklar Covid-19-vaccin. Ett av dem är Novavax, som Semcon stöttat i arbetet med att bland annat skala upp produktionen, så att företaget ska vara redo att leverera vaccinet, förutsatt att det godkänns.

KundNovavax

BranschLife Science

KompetenserKvalitets­hanteringProjekt­ledningValidering

Bakgrund

Novavax är ett amerikanskt bioteknikföretag specialiserat på att utveckla vacciner. I januari 2020 annonserade företaget att de inlett arbetet med att utveckla ett vaccin mot SARS-CoV2, viruset som orsakar Covid-19. Ett år senare, i januari 2021, publicerade Novavax data från sina fas III-studier.

Erfarna life science-konsulter

Att ta fram ett vaccin är i normala fall ett omfattande arbete som tar flera år. Men en pandemi innebär en kamp mot klockan och kräver nya angreppssätt. För Novavax, som har en anläggning i Uppsala, innebar deras Covid-19-vaccinkandidat ett stort behov av kompetens. Semcons samarbete med Novavax sträcker sig många år tillbaka i tiden och har inneburit att erfarna konsulter inom life science snabbt kunnat stötta Novavax. En av de konsulterna är Sara Petrell, som anslöt till Novavax redan i maj 2020. Sara kom in som projektledare och har arbetat med att skala upp produktionen för att företaget ska vara redo att producera stora mängder av vaccinets adjuvanskomponent den dagen det godkänns.

“Jag är väldigt glad över att få vara med och bidra i en organisation som gör sitt yttersta för att stävja pandemin och rädda liv. Trots att Novavax AB nästan dubblat sin personalstyrka på ett år, har de lyckats ta emot alla väl. Det är en stark teamkänsla och varenda en visar ett enormt engagemang och vilja att lösa alla utmaningar som en sådan här omfattande och snabb uppskalning innebär”, säger Sara Petrell, projektledare inom life science på Semcon.

Produktion, validering och dokumentation

Runtomkring arbetet med själva vaccinet pågår en febril aktivitet med att förbereda storskalig produktion och samtidigt ett intensivt arbete med validering och dokumentation. Parallellt med allt som rör vaccinet, behöver Novavax övriga projekt löpa på enligt plan. Summan av allt detta är en stor ökning av personalstyrkan på mycket kort tid, vilket ställer krav på organisationen. Novavax har både anställt och tagit in konsulter varav flera från Semcon. Deras erfarenhet och vana vid att snabbt sätta sig in i en ny organisation är värdefull när tiden är knapp.

Elin Sins är Area Manager på Semcon i Uppsala. Hon har samarbetat med Novavax i fem år och matchat deras snabbt ökade behov med rätt personer hos Semcon. Det har handlat om kompetens inom validering, projektledning, analytisk kemi, kvalitetskontroll och produktion.

Novavax vaccinkandidat befinner sig just nu (april 2021 reds anm.) i fas III-tester, en i Storbritannien och en kombinerad i USA och Mexico. Vaccinet är det första av samtliga kandidater som också visar starkt skydd mot såväl den brittiska som den sydafrikanska varianten av Covid-19.

Kontakta oss för att veta mer

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management