Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Så kan grön vätgas säkra landsbygdens energiförsörjning i kristider

Hur kan samhällen på landsbygden säkra lokal energiförsörjning i kristider? Bygden Häradsbäck i Småland ville undersöka möjligheterna med att producera och lagra grön vätgas – både som reserv för sin egen energiförsörjning och för att sälja vidare. I ett utvecklingsprojekt tar Semcon nu fram ett tekniskt koncept för produktion av grön vätgas med hjälp av solceller.

KundHäradsbäck

BranschEnergi

KompetenserVätgasEnergi­optimering

Bakgrund

I en ombytlig värld gäller det att ha krisberedskap. Efter att stormen Gudrun drog fram över Sverige i januari 2005 och slog hårt mot Älmhults kommun i Småland bestämde sig bygden Häradsbäck för att stå bättre rustade i framtiden.

"Det finns inte en lösning för den energiomställning vi som samhälle behöver göra, utan vi behöver kombinera flera olika teknologier. Ett spännande spår är grön vätgas. Många lokalsamhällen i Sverige och Europa står idag inför samma slags utmaningar som Häradsbäck och förhoppningen är att fler kan dra nytta av det vi kommer fram till i projektet, säger Erik Fiedler, projektledare på Semcon."

Open source och skalbar konceptlösning

I konceptstudien, som finansieras av Vinnova, jobbar Semcons experter inom energilösningar med att ta fram ett modulärt, skalbart open source-koncept för hur produktion och lagring av grön vätgas kan användas i beredskapssyfte och vid behov förse delar av Häradsbäck med elenergi. Samhällsviktiga funktioner som prioriteras i projektet är ett äldreboende, vattenverk, fibernod, telemast samt Mötesplats Häradsbäck. Mötesplatsen omfattar bland annat restaurang, café och affär med möjligheter att i krisläge förse de boende i Häradsbäck med bland annat lagad mat, värme, laddning av mobiler och sovplatser.

"Vi började med att titta på de utvalda verksamheternas användningsmönster och elförbrukning och hur det ska matchas mot vätgassystemet. Det finns även intressanta möjligheter att koppla in spillvärme från vätgasproduktionen och bränslecellen i befintligt värmesystem, vilket till exempel skulle spara energi för äldreboendet, säger Torun Moberg, energikonsult på Semcon."

Konceptstudien är ännu inte i mål, men redan nu kan Semcon konstatera att energin från vätgassystemet är tillräcklig för att täcka de samhällskritiska verksamheternas basala elbehov. Flera frågor återstår dock att utreda, som till exempel om vätgasproduktionen kan bli den affärsmöjlighet som bygden behöver.

Vätgas som möjliggörare

‘Vi vände oss till Semcon eftersom de jobbat med vätgasprojekt tidigare och vi fick direkt stort förtroende för teamet. Det här är en spännande resa där vi testar vad som kan funka bäst för oss, säger Mette Adolfsson, projektledare och VD för Härlundabygden AB.’

Utöver produktion och lagring av vätgas har projektet också som mål att stötta en mer hållbar mobilitet genom att ge fler möjligheter för fordon, såsom tunga lastbilar och andra arbetsfordon, att tanka grön vätgas. I både vardag och kristid kommer denna energilösning bidra till att landsbygden blir mer hållbar.

Det är en ynnest att få jobba med saker som kan bidra till klimat- och energiomställningen där vätgas är en väldigt intressant möjliggörare.

– Erik Fiedler, Projektledare på Semcon

I projektet ska Semcon leverera:

  • En konceptlösning av ett vätgassystem för krisberedskap och vätgastankning

  • Behovsanalys över hur mycket energi som krävs för att driva utvalda verksamheter i normalläge samt vid kris.

  • Dimensionering av systemet och dess ingående delar: solcellspark, kompressorer, tankar, vätgaselektrolysör, bränsleceller och tankstation.

  • Modellering av potential att använda överskott från solceller samt vätgasproduktion

  • Ekonomisk kalkyl med avseende på investering och drift.

  • Projektplan för nästa steg

Fakta om grön vätgas

Grön vätgas produceras genom elektrolys, enkelt beskrivet som spjälkning av vatten till väte och syre med hjälp av elektricitet. För få benämnas grön vätgas så måste elektriciteten genereras av förnybara energikällor såsom vindkraft eller solceller.

Kontakt

Sara Sjögren, Semcon

Sara Sjögren

Country Manager Sweden

East & South