Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Rådgivning och utveckling inom hållbarhetsstyrning för Varberg energi

Goodpoint, som är en del av Semconkoncernen, har på uppdrag av Varberg Energi agerat som hållbarhetsrådgivare och verksamhetsutvecklare tillsammans med bolagets kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare).

KundVarberg Energi

BranschEnergi

KompetenserHållbara affärerHållbar strategi och förändring

Bakgrund

Goodpoint har bidragit med expertkompetens inom EU-lagstiftning och har analyserat bolagets klimatpåverkan utifrån Scope 1, 2 och 3. Goodpoint medverkar samtidigt i framställandet av Varberg Energis hållbarhetsrapport för 2022. Genom dessa insatser tar Goodpoint ett helhetsgrepp om Varberg Energis hållbarhetsarbete.

Genomförandet

Goodpoint genomför systematiska kartläggningar av Varberg Energis hållbarhetsarbete.

"Våra konsulter tar bland annat fram väsentlighetsanalyser, GAP-analyser och intressentanalyser, där olika indikatorer och parametrar värderas för att kunna hitta en lämplig hållbarhetsväg framåt. Vi hjälper samtidigt bolaget med att sätta nya hållbarhetsmål och förser Varberg Energi med löpande rådgivning" säger Magnus Boman, vd på Goodpoint.

Under samarbetets gång har Goodpoint hållit i workshops som har förhöjt klimatkompetensen hos Varberg Energis medarbetare.

Resultatet

Goodpoint har lagt grunden för ett effektivt hållbarhetsarbete hos Varberg Energi, både på ett internt och externt plan. Arbetet har gett Varberg Energi ett hållbarhetslyft och hjälpt bolaget att förverkliga sina högt uppsatta klimat- och hållbarhetsambitioner. Tillsammans fortsätter vi att sätta hållbarhet högt på Varberg Energis agenda.

Om Varberg Energi

Goodpoint har lagt grunden för ett effektivt hållbarhetsarbete hos Varberg Energi, både på ett internt och externt plan. Arbetet har gett Varberg Energi ett hållbarhetslyft och hjälpt bolaget att förverkliga sina högt uppsatta klimat- och hållbarhetsambitioner. Tillsammans fortsätter vi att sätta hållbarhet högt på Varberg Energis agenda.

Läs mer

Kontakt

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint